Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
10 november 2005

Wagenparkscan Leeuwarden opmars voor biobrandstoffen

Op het congres lichtte de energiecoördinator van Leeuwarden en Fryslän de wagenparkscan nader toe. "We vergelijken de prijzen van dieselauto's met die van moderne rijklare auto's op aardgas en biodiesel. Bij aanpassing of vervanging van vier wagens kan dat voor een onderneming binnen enkele jaren duizenden euro's schelen. Maar verzekeraars en leasemaatschappijen rekenen nog hogere afschrijvingen en zijn op dit moment nogal afwachtend", aldus de Boer. Een katalysatorcentrum in Noord-Nederland dat deze ontwikkelingen aanzwengelt, ziet hij wel zitten. De ervaringen die bedrijven de laatste jaren met biobrandstoffen hebben opgedaan, zijn overwegend positief. "Weliswaar moet je wat vaker de olie verversen en gebruikers laten wennen aan de geur", zegt Peter van de Hoef van Staatsbosbeheer, "maar PPO geeft meer vermogen, een lager brandstofverbruik en aanzienlijk minder roet- en CO2 uitstoot. We hadden graag de keuze gehad meer dan de huidige 12% biobrandstoffen te gebruiken. Met de huidige accijnzen is dat nog niet mogelijk." Gelukkig lijkt het erop dat de voortdurende pleidooien voor meer accijsvrijstelling steeds beter bij de regering vallen. Professor dr. Erik Bussink, DG innovatie van het Ministerie van V&W, liet op hetzelfde congres weten dat het Rijk een belangrijk deel van de extra aardgasbaten zal gebruiken voor verdere stimulering van biobrandstoffen. Premier Balkenende zal het precieze bedrag over enkele weken onthullen. Het bedrag komt volgens Bussink bovenop de huidige accijnsvrijstelling van 70 miljoen en andere transitiemaatregelen van 60 miljoen euro. De Boer neemt deze gegevens binnenkort mee naar Den Haag: "Wat we hier doen, is uniek voor ons land. Een hogere versnelling met biobrandstoffen is gewoon noodzakelijk." P+ Webtip: duurzaamheidsplan Leeuwarden (PDF)