Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
13 november 2005

Testmatch armoedebestrijding tussen ABN Amro en Novib

Sinds de opkomst van het maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn de grote vragen steeds interessanter geworden. Wat is het succes geweest van ontwikkelingssamenwerking? Wat is de duurzame bijdrage van alle hulporganisaties eigenlijk geweest? Zou het bedrijfsleven dit beter doen, wanneer bedrijven zich werkelijk inzetten voor een duurzame ontwikkeling in arme landen? Thierry Sanders van het programma Business in Development van het NCDO heeft met het oog op deze vragen een succesmeting laten ontwerpen, door Dutch Sustainability Research. Als uitgangspunt zijn de acht Millenniumdoelen van de Verenigde Naties genomen. Deze zijn weer onderderveeld in praktische indicatoren. Een NGO of een bedrijf dat deze lijst invult, kan uiteindelijk de eigen inspanning meten. Sanders tegen P+: "Dat moet duidelijk zijn. Je meet niet het resultaat. Je meet de inspanningen. Maar wanneer je de data hebt, kun je de gegevens wel makkelijk omtoveren in een resultaatmeting." Wat is de zin van een testmatch tussen ABN Amro en de Novib? Sanders: "Het is geen wedstrijdje NGO's tegen de zakenwereld. Wie is de beste in armoedebestrijding? Ik wil een heel andere kant op. Als eerste stap geeft ABN Amro ons straks data waardoor we hun inspanningen leren kennen. Bij een volgende stap wil ik graag tien bedrijven onderling vergelijken. Niet alleen Nederlandse, maar bijvoorbeeld ook een Amerikaan als Proctor & Gamble. Ik hoop dat ontwikkelingsorganisaties deze succesmeting tegelijkertijd ook zelf oppakken. Je kunt dan blauwdrukken over elkaar heen gaan leggen. Welk bedrijf doet welke inspanning? En welke hulporganisatie heeft dezelfde inzet? Daar kunnen partnerschappen uit ontstaan en ook dat is een van de acht Millenniumdoelstellingen. De stap daarop is dan weer de succesmeting over sectoren heen te vergelijken, om uiteindelijk tot een universum van ongeveer 200 bedrijven te komen. Dan heb je voldoende massa op een beleggingsfonds tegen de armoede op te richten, een Millenniumfonds." Maar wie komt er nou als beste uit de eerste testmatch Novib-ABN Amro uit de bus? Sanders: "Daar mag ik tot 30 november contractueel niets over zeggen. Wie het wil weten, moet komen luisteren. De ABN Amro stelt honderd stoelen op het hoofdkantoor beschikbaar." P+ Webtip: Aanmelding Testmatch ABN Amro-NOVIB