Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
14 november 2005

Transitiefonds duurzame energie noodzakelijk

Bont uitgedoste feestvierders zullen er weinig van gemerkt hebben dat Maastricht de elfde van de elfde niet alleen schouwtoneel voor de verkiezing van prins carnaval was. In de Maastrichtse MECC hallen werd donderdag en vrijdag ook de grootste conferentie voor duurzame energie in Nederland gehouden. Met dit jaar als slogan 'het moet - het kan - het gebeurt'. Dat laatste valt echter nogal tegen, menen vertegenwoordigers uit de duurzame energiewereld. Zelfs Vogtländer, niet bepaald een onbezonnen voorstander van alternatieve energiebronnen, ziet graag dat de overheid een hogere prioriteit aan duurzame energie geeft. En minder van links naar rechts zwabbert. "Want dat is dodelijk voor innovatie", aldus de AER voorzitter. De DE (Duurzame Energie) Koepel bleek het daarmee roerend eens. In de Koepel zijn meer dan 250 bedrijven en organisaties als Holland Solar, de NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie) en de stichtingen Platform Bio-Energie en warmtepompen vertegenwoordigd. Op de conferentie riep de DE Koepel het Rijk daarom op om 15 procent duurzame energie in 2015 als doelstelling aan te nemen. Voor de uitvoering van de 'Verklaring van Maastricht' zijn volgens voorzitter Teun Bokhoven de volgende maatregelen nodig: - een centrale regie van de overheid - krachtige versterking van de kennisinfrastructuur - intensivering en verbreding van het energietransitiebeleid - structurele investeringszekerheid, bijvoorbeeld door goede terugleververgoedingen voor duurzame elektriciteit en versnelde vergunningsprocedures voor windparken en bio-energie-installaties Dat de politiek zich tegenwoordig tegen windenergie lijkt te keren, is volgens Vogtländer wel verklaarbaar. "Als zesduizend MegaWatt voor windenergie op zee miljarden euro's subsidies kosten, zeggen politici: "dat moet afgelopen zijn". We kunnen beter van de twee, op stapel staande windparken leren. Want dan geef je de praktijk een kans", nuanceerde hij. P+ Webtip: Nieuws van de duurzame energie conferentie
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier