Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
25 november 2005

MVO Nederland op stoom met netwerkfeest voor 650 mensen

Zouden deelnemers zich schamen om deel te nemen aan de sessie 'MVO voor Dummies?' Integendeel. MVO-Nederland directeur Johan Wempe moest het aantal geplande bijeenkomsten tot vier uitbreiden. En dan nog extra stoelen voor reserve neerzetten. We maakten een sessie mee waarin Karlijn van Lierop van de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap met zevenmijlslaarzen door vele jaren MVO-denken heen stapte. Gaf de deelnemers de boodschap mee: "Denk dus vanuit je eigen organisatie. Ga niet zo maar vrijwilligerswerk doen, wat niets met de eigen bedrijfsvoering te maken heeft. Daar krijg je alleen maar vragen over." (De studenten zouden deze nieuwe kennis nog geen uur later in praktijk brengen, door in de zaal de inzet van het vele vrijwilligerswerk van de Fortis Foundation eens kritisch tegen het licht te houden. Waarom buiten de deur arbeidsgehandicapten helpen? Geef die mensen gewoon een baan!). Daarna mochten de 'Dummies' in tweetallen nadenken over een plan voor hun organisatie. Wij tekenden uit monde van een vertegenwoordigster van de provincie Zuid-Holland meteen al een bijzonder idee op. Waarom brandt de wegverlichting eigenlijk altijd 's avonds? Ook op wegen waar geen auto meer rijdt? Zou het niet interessant zijn om de verlichting pas aan te doen, als er een auto aan komt? Met sensoren is dat prima te regelen. Ook zonder automobilisten een doodschrik te bezorgen. We maakten de uitreiking van de ACC-Award mee. Die ging dit jaar naar de Rabobank. Wij voelden wel wat voor een van de argumenten van de jury. De Rabobank heeft het aangedurfd om het papieren verslag dun te houden, maar het complete Duurzaamheidsverslag 2005 volledig op internet te zetten. Een zeer consequent en papierbesparende keuze. Na de grote sessie volgden de banksessies. Enkele tientallen coryfeeën uit de MVO-wereld zaten gereed om vragen te beantwoorden. Wij zaten even bij Natuur en Milieu. Oud-directeur Ad van de Biggelaar kreeg de vraag: "Hebt u ook vragen, wanneer u hoort dat er best geld verdiend mag worden aan armoedebestrijding?" Dat was een van de stellingen van Herman Mulder van de ABN Amro, de bank die in India al 120.000 klanten microkrediet verstrekt. We belandden ook in een boeiend gesprek waarin de vraag was wanneer er eerder in de geschiedenis zo'n periode was geweest van positief enthousiasme, om onoplosbare problemen te lijf te gaan. Dat waren niet de jaren zestig, toen iedereen eigenlijk vooral overal 'teuge' was. Maar op de kop af een eeuw geleden, toen arbeiders zich verenigden en de strijd aanbonden tegen armoede en hongerden naar kennis. Het grote verschil: toen ging het over Nederland. Nu om de planeet. Tenslotte de markt, waar wegens grote belangstelling een extra voorraad P+-afleveringen moest worden aangerukt. Geweldige initiatieven in deze hal van de Van Nelle fabriek. De organisatie Het Nieuwe Doneren, die een nieuwe vorm van collecteren in supermarkten mogelijk maakt, door middel van een kaart met pincode. Even langs de lezer aan de kassa, en het Wereld Natuur Fonds heeft er weer twee euro bij. Ook leerden we dat we de Britten niet alleen met darts verslaan. Trouwe fans van de BBC-wedstrijd 'A man and his dog' wisten het waarschijnlijk al. Wij nog niet. De kampioen schapen opdrijven op dit moment is een Nederlander. En de kampioenshond lag braaf in zijn mandje al dat enthousiasme gade te slaan. Bazinnetje wierf nieuwe klanten, want wie leert met honden om te gaan, denkt beter na over consequenties in goed leiderschap. P+ Webtip: MVO Nederland