Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
29 november 2005

Zweeftrein Siemens maakt aanleg A6-A9 overbodig

Het plan van Siemens heeft de politieke wind niet mee. De Tweede Kamer wordt overwegend bevolkt met volksvertegenwoordigers die huiverig zijn geworden voor grote infrastructurele werken. Maar afgeschoten is het Rondje Randstad per zweeftrein nog niet. En dat is vooral voor de inwoners van Almere goed nieuws. Een weekend of wat geleden liepen zowat alle Bekende Nederlanders die rondom Weesp wonen te hoop. Daar, midden door het ongeschonden Groene Hart van Nederland, moet een snelweg komen. De aansluiting van de A6 met de A9 moet een nieuwe verstopping worden tussen de andere verstopte wegen in de Randstad. Het is echter niet te verwachten dat de bevolking langs rivier De Vecht zich hierbij zal neerleggen. "De aansluiting van Almere op de Randstad heeft ook onze prioriteit", zegt Hans Koemeester, directeur Verkeer en Vervoer van Siemens Nederland. Hij is een verkeersspecialist op het gebied van rails. Koemeester is ook betrokken bij de bouw van de Hogesnelheidsverbinding-Zuid, waar de belastingbetaler volgens hem nog geen cent aan kwijt is. Tegen P+: "Ook ons Rondje Randstad kan op brede financiële steun uit de markt rekenen." Siemens voert het consortium TransRapid Nederland aan waar ook de ABN Amro, Fluor, BAM en Ballast Nedam toe behoren. Het rapport ligt op tafel nu minister Peijs de Nota Mobiliteit behandelt, en volgende week de vragen uit de Tweede Kamer zal beantwoorden. De volksvertegenwoordiging schuift onrustig heen en weer. Waarom een compleet nieuw railtraject erbij? Is de capaciteit van ProRail en de NS dan niet voldoende om wat vaker treinen te laten rijden? Kan er met een miljoen euro extra geen versnelde stoptreinverbindingen worden gerealiseerd? Wat hogere spanning op de kabels? Koemeester: "Natuurlijk, er komt dubbel spoor, zodat de verbinding Utrecht en Amsterdam wordt verbeterd. Maar daar is Almere niet mee geholpen. Je creëert alleen een quasi-Rondje Randstad. Je mist het concept van een keten van Transferia aan de snelwegen rondom de grote steden. Daar kunnen buspassagiers, maar ook automobilisten in de magneetzweefbaan stappen. In onze visie begint de prioriteit in Almere en zou je moeten beginnen om deze baan door te trekken naar Leiden, zodat je onderweg Amsterdam en ook Schiphol aandoet. Wij zien de Randstad als een heel bijzondere metropool met veel groen van open veenweidegebied." Is het echt mogelijk om in de middenbaan van de snelweg de peilers van zo'n trein neer te zetten? Koemeester: "De bouw is veel sneller dan met een gewoon treintraject. Het ruimtebeslag is ook kleiner. We kunnen een vliegende start maken." Wim de Bie, Jort Kelder, Tanja Jess, Tommy Wieringa, Ronald Plasterk, Midas Dekkers, Daphne Dekkers en Natuurmonumenten kunnen gerust zijn. Als het aan Siemens ligt, steekt de zweeftrein helemaal op het puntje van Almere het IJmeer over, de kortste weg richting Amsterdam. Het traject staat in een fraaie brochure, die P+ mag aanbieden. P+ Webtip: RandstadRapid (PDF 2,7 mb)