Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
01 december 2005

VN kijkt op van Nederlands meetinstrument armoedebestrijding

Onderzoeker Marcel Jeucken (DSR) maakte het heel erg duidelijk. Het is niet mogelijk een bedrijf en een ontwikkelingsorganisatie met elkaar te vergelijken. Hoe kun je een competitie tussen rugbyspelers en balletdansers organiseren? Dat was jammer voor de spanning, want iedereen wil graag weten of het bedrijfsleven wel gaat slagen, waar ontwikkelingswerkers en overheden tot nu niet slaagden. Wijsheid is natuurlijk dat alle partijen samen optrekken, maar ook dat is voor het moment minder spannend dat een onderlinge krachtmeting. We vinkten daarom de resultaten van de meting van de ABN Amro af. Bestuurder Herman Mulder beklimt nu al week-op, week-af nationale en internationale podia, om de MVO-inzet van zijn bank duidelijk te maken. Hij hoefde zich ook gisteren niet te schamen. In de nieuwe meting laat de bank een paar opmerkelijk mooie cijfers zien. Afgezet tegen de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties: 1. Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, moet in 2015 tenminste tot de helft zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. ABN Amro: een 6. 2. In 2015 moeten alle kinderen in alle landen basisonderwijs volgen. ABN Amro: een 6,3. 3. Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen moet worden gerealiseerd, ondermeer door gelijke participatie van jongens en meisjes in het onderwijs te realiseren voor 2005. ABN Amro: een 6,2. 4. De sterftecijfers van kinderen onder de 5 jaar moeten in 2015 in elk ontwikkelingsland zijn teruggedrongen met tweederde ten opzichte van 1990. ABN Amro: geen inspanning. 5. Het niveau van moedersterfte moet in 2015 in elk ontwikkelingsland zijn teruggedrongen met driekwart ten opzichte van 1990. ABN Amro: geen inspanning. 6. Voor het jaar 2015 zal een halt worden toegeroepen aan de verspreiding van HIV/Aids, malaria en andere ziekten. ABN Amro: een 1,4. 7. Waarborgen van een duurzaam milieu voor 2015 door het integreren van duurzame ontwikkeling in nationaal beleid en programma's, het keren van het verlies van natuurlijke hulpbronnen en halvering van het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater. Voor 2020 moeten de levensomstandigheden van ten minste 140 miljoen bewoners van krottenwijken aanzienlijk zijn verbeterd. ABN Amro: een 7,2! 8. Er wordt een mondiaal samenwerkingverband (partnerschap) voor ontwikkeling gesloten, met afspraken over goed bestuur, de ontwikkeling van een open en eerlijk handels- en financieel systeem, het bevorderen van jongerenwerkgelegenheid, een oplossing voor het schuldenvraagstuk en de overdracht van nieuwe technologieën. ABN Amro: een 6. Opmerkelijk dat de ABN Amro op punt 7 een hogere inspanning laat zien dan de NOVIB, ook al mag je de metingen dus niet vergelijken. Het is logisch dat armoedebestrijding voor de NOVIB 'core business' is, daar waar een bank ook met maatschappelijke inspanningen uiteindelijk winst moet maken. Onderzoeker Jeucken stelde daarom voor: "Het vervolg is dat nu ook andere banken en bedrijven zich door ons laten meten. Dan zien we verschillende uitkomsten per bedrijf. Daarin kunnen sectorspecifieke elementen voorkomen. Zo zal een fabrikant in de sector gezondheidszorg wellicht hoger scoren op de bestrijding van grote ziektes dan bedrijven uit de oliesector." P+ Webtip: Volledig DSR-rapport (PDF)