Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
07 december 2005

Gelauwerde cartoonist Zapiro bespot duurzaam ondernemen

Is de volwassen stem van deze criticaster symptomatisch is voor de manier waarop Afrika gelooft in de goede bedoelingen van ondernemingen? Zijn houding ten tijde van de VN-top waar de Millenniumdoelen werden geformuleerd: argwanend ten opzicht van de grote bedrijven. Zijn cartoon toont het internationale bedrijfsleven als een enorm paard van Troje: "Onze bijdrage aan deze wereldtop". Hij tekent directeuren soms nog steeds als kolossale reuzen, een Goliath waar een piepkleine David maar moeilijk tegenop kan. Tegen P+, gisteren in Amsterdam: "Natuurlijk, de Bill Gates Foundation, dat is een uitstekend initiatief. Microsoft levert werkelijk een bijdrage aan de bestrijding van aids. Maar verder... Ten tijde van de Apartheid bleven heel veel ondernemingen in Zuid-Afrika. Grote oliemaatschappijen... Ze zitten er nu nog. Het waren er maar enkelen die wegtrokken. De NGO's hebben wel erg geholpen. Nog steeds. Zij hebben Zuid-Afrika tot nu toe meer voorspoed gebracht dan de internationale bedrijven." Het werk van Zapiro verschijnt al lang niet meer alleen in Zuid-Afrikaanse kranten. Zijn internationale prenten duiken op in Britse en Franse bladen. Soms ook in Amerikaanse tijdschriften, zoals in Newsweek, dat hem portretteerde. Misschien omdat hij wat verder van de politieke realiteit van het westen staat, ziet hij inconsequenties in gedrag wat scherper. Tegen P+: "Ik geloof de berichten uit Europa en de Verenigde Staten niet over het stimuleren van Fair Trade. Niet zo lang er zoveel subsidie naar de eigen boeren toegaat. Hoe kunnen ontwikkelingslanden daar ooit mee concurreren?" Zapira denkt en tekent zwart-wit. Zoals oud-president Nelson Mandela hem ooit zei: "That's your job". Het scherp neerzetten van ethische dilemma's, dat is zijn belangrijkste link met duurzaam ondernemen. Zapiro: "Ik tekende laatst een strip met daarin een dialoog tussen onze president Mbeki en president Bush. Zowel Mbeki als Bush hadden problemen met leden in hun kabinet die beticht werden van corrupt handelen. De grap is als volgt. Bush leert Zuid-Afrika de les over wat een regeringsleider wel of niet moet doen. Mbeki zit de hele tijd ja te knikken. Hij denkt er precies net zo over. Pas in het laatste plaatje blijkt het misverstand. Bush vertelt hoe fout corruptie is voor ontwikkelingslanden. Mbeki denkt dat Bush hem een openlijke schuldbekentenis doet..." P+ Webtip: Het Zapiro Archief