Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
08 december 2005

Parkmanagement voor gezamenlijke inkoop groene stroom

Wat doe je als er al bijna een dozijn milieuscans op de Zeeuwse bedrijventerreinen zijn uitgevoerd? Dan laat je bedrijven 'duurzaam ondernemen' maar zelf in kaart brengen. Succesvol? Zeker: zes chemische bedrijven in het Sloegebied wonnen er dit jaar de VNCI 'responsible care prijs' mee. "De komende jaren willen we die lijn doortrekken en ook parkmanagement gaan optuigen", zegt Jos Frijns. "En met dertien in plaats van drie partners komt in West-Vlaanderen de zaak in beweging", antwoordt Dieter Geenens. Beiden zijn coördinator van het EU programma duurzame bedrijventerreinen (DBT). Voor Frijns (Grontmij) is het wel duidelijk. De door de provincie Zeeland ingehuurde project-coördinator 'Vitaal Sloegebied' ziet weinig mogelijkheden tot industriële ecologie. "Laaghangend fruit is allang gegrepen", zegt hij. "En moeilijker kansen liggen te ver weg. Verder heb je het juridische gesteggel nog: want moet je je buur, die reststromen gebruikt, als afvalverwerker zien? De gunstige uitzondering is Cerestar die zetmeelrijke (rest)stromen aan Nedalco (alcohol) levert." Hij ziet veel meer kansen in parkmanagement (wat overigens nog onderzocht moet worden). "Zeeland Seaport, beheerder van de terreinen, kan best het parkmanagement voor z'n rekening nemen. Of een bedrijf voor parkmanagement dat hier zit", zegt de coördinator. "Maar", zo nuanceert hij meteen, "dan moeten de voordelen wel aantoonbaar zijn. Op verplichtingen zitten bedrijven echt niet te wachten." Vlamingen, als altijd bescheiden, kijken op tegen de Zeeuwse inspanningen. Parkmanagement is vooralsnog een droom. Toch heeft de Gewestelijke Ontwikkelings Maatschappij (GOM) West-Vlaanderen wel wat bereikt. "Geïnspireerd op het Skaldenpark", zegt Geenens, "willen we ook in de Gentse haven vier buslijnen voor werknemers in dienst stellen. En de ophaalrondes van klein chemisch afval in Brugge waren een succes: 1500 kilo olie, verf en kwik dat anders in de afvalbak zou verdwijnen." Cruciaal voor duurzame bedrijventerreinen is samenwerking. Of beter: elkaar leren kennen. Een voorbeeld van Geenens spreekt boekdelen: "een Vlaams bedrijf wilde verontreinigd piepschuim verwerken in Noord-Frankrijk. Na even zoeken kwamen we met een iets betere oplossing: een verwerkingsbedrijf in... dezelfde straat!" P+ Webtip: slotbijeenkomst DBT Vlaanderen 19 december as.