Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
09 december 2005

Emissierechten voor bescherming regenwouden

Papua Nieuw Guinea heeft met recht reden tot klagen. Na de Amazone en Kongo bezit de archipel het grootste regenwoud ter wereld. Ook voelen inwoners klimaatverandering aan den lijve: zo besliste de regering recent dat bijna duizend Papua's op de Carteret-atol naar het Melanesische eiland Bougainville moeten verhuizen, zo'n honderd kilometer verderop. De eilandengroep - die nauwelijks anderhalve meter boven de zeespiegel uitsteekt - verdwijnt namelijk al vóór 2015 onder water. Twintig jaar geleden probeerden de eilanders al droge grond te zoeken. Die poging strandde door troebelen rondom de afscheiding (van Indonesië). Sindsdien is de zeespiegel door CO2 uitstoot alleen maar gerezen. Zelfs het aanleggen van dijken en mangrovebossen werkt niet langer. Het zilte water tast bomen, gewassen en hun zoetwaterbronnen aan. Met als gevolg dat de bewoners op noodhulp zijn aangewezen. Voor Carteret is het te laat. Maar rechten voor bosbehoud zijn wél een krachtig middel tegen klimaatverandering, zo toonde een recent VN rapport aan. Een kwart van alle CO2 emissies wordt door landverandering veroorzaakt. Ontbossing speelt daarin een grote rol. Het ziet ernaar uit dat het voorstel van de 'Rainforest Coalition' pas in de post-Kyotoperiode (na 2012) zal worden ingevoerd. "Maar waarom zouden we wachten?" vraagt Nobelprijswinnaar economie Joseph Stiglitz zich af. "De 7,3 miljoen hectare hout die vanaf 2000 is gekapt, staat gelijk aan 80 procent CO2 reductie volgens 'Kyoto'. Dat we daar het voorkómen van ontbossing hebben uitgesloten, was sociaal en economisch onbegrijpelijk. Markten als het EU ETS (Emission Trading System) moeten tenminste het behoud van regenwoud waarderen." Daar ligt een mooie kans voor Nederland! Want om aan onze emissiereducties te kunnen voldoen, hebben diverse ministeries al ruimschoots ervaring met de aankopen van emissierechten opgedaan (bijvoorbeeld van Costa Rica). Nu kan de sociale component ook via het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking worden ingevuld. Voordat er nóg meer mensen door klimaatverandering moeten verhuizen... P+ Webtip: Rainforest Coalition