Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
13 december 2005

Hoe Amsterdam-Zuidoost werk voor 50 schoolverlaters vond

"Het was een zeer grote inspanning", stelt Marcel La Rose. In het rapport somt de directeur van de Bedrijvenvereniging Amsterdam-Zuidoost de resultaten op van het project ArenA Study & Work. Opmerkelijk genoeg waren het de grootste werkgever in de regio, het AMC en een groeiend technisch servicebedrijf, Aditech, die ieder vijf jongeren aannamen. Waarom is de totaalscore van 50 plaatsingen niet hoger? La Rose: "Al gaandeweg deden wij als Projectteam een belangrijke leerervaring op. Dat verklaart waarom de oorspronkelijke doelstelling, het vinden van in totaal 300 stageplaatsen, gaandeweg moest worden verlaten. Wij werden regelmatig geconfronteerd met een vraag uit het bedrijfsleven die sterk aan tijd bleek te zijn gebonden. Nogal wat leden van de Bedrijvenvereniging gaven aan te willen helpen. Ze wilden wel stageplekken invullen, maar dan wel met "onmiddellijke ingang", op basis van de actuele behoefte. Dat was dan voor bijvoorbeeld een periode van piekwerkzaamheden, of in vakantieperioden, of ook ter vervanging van reguliere banen die plotsklaps openvielen. Het uiterst zorgvuldige matchings- en plaatsingstraject dat werd bewandeld, bleek niet aan deze snelle vraag tegemoet te kunnen komen. Het realiseren van de formele contractarrangementen op maat met de bedrijven bleek ook tijdrovender dan was voorzien. Het bleek dus gaandeweg zinvoller te zijn om ons niet te concentreren op "bulk", maar op "fijnafstemming". Met andere woorden: liever een enkele ondernemer met een hele geschikte kans en met de bereidheid te wachten op een kandidaat, dan tien ondernemers die "morgen" al iemand op de stoep zouden willen zien staan." Wat is dan de les, die hieruit geleerd moet worden? Is een brede coalitie tussen een Stadsdeel, instanties als het Centrum voor Werk en Inkomen en het georganiseerde bedrijfsleven niet voldoende? La Rose laat deze vraag open, in het eindverslag. Daarin staat echter wel een voorbeeld genoemd van een "bijvangst". Die is wel het resultaat van een snelle actie. Het Projectteam werkte hier niet samen met instanties als een Jongerenloket van het CWI, maar met het commerciële uitzendbureau Randstad. "Voor de Landmacht heeft het Projectteam een campagne georganiseerd om jongeren te werven in Zuidoost. Hier zijn netwerkpartijen als RMC, Stadsdeel, Randstad, Bureau Kellerman en Creative Step met elkaar aan de slag gegaan. Uiteindelijk hebben zes jongeren daar een vaste baan aan overgehouden. Het Projectteam besloot tot ondersteuning van de voorlichtingscampagne van de Koninklijke Landmacht, toen bleek dat via de reguliere kanalen onvoldoende respons van de jongeren kwam. Dit resulteerde in een promotiedag vanuit een tent op het Bijlmerplein in Winkelcentrum De Amsterdamse Poort. De campagne werd door jongeren zelf ondersteund. Zij vervaardigden de campagnefolder en droegen zorg voor de verspreiding ervan. Over deze respons waren de organisatoren ruimschoots tevreden." Tijdens de presentatie van de eindrapportage vanochtend maakte de Rabobank Amsterdam bekend vier schoolverlaters "op hbo-niveau" te willen helpen. Deze groep krijgt geen ondersteuning van middelen, die door instanties exclusief voor "drop-outs" uit het lager beroepsonderwijs is gereserveerd. P+ Webtip: Eindrapport Study & Work