Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
15 december 2005

'Wegen naar 2050' volgens de WBCSD

"Wegen naar 2050" is het langverwachte vervolg op 'Energie en klimaatverandering, het vorig jaar gepubliceerde document van de zakenclub. 'Wegen' geeft een meer gedetailleerde uitwerking van manieren om de CO2 uitstoot op 550 ppm (parts per million) in 2050 te stabiliseren. "De uitdaging ligt niet alleen bij de gigantische investeringen en complexe keuzes", zegt Laurent Corbier, verantwoordelijk voor het WBCSD energie en klimaatprogramma. "Wil het slagen, dan vereist dat een complete transformatie van de manieren waarop wij produceren en energie gebruiken." In 'wegen naar 2050' identificeert de invloedrijke zakenclub vijf 'megatrends' die, elk op zich, een aanzienlijke bijdrage aan een duurzame toekomst leveren. Van opwekking van energie tot de brandstoffen en technieken in de industrie. En van mobiliteit en gebouwde omgeving tot consumentengedrag. Zo zal volgens de WBCSD de groei in duurzame energiebronnen (wind, zon, waterkracht en biomassa) niet voldoende zijn om de gewenste omslag te maken. Naast biobrandstoffen, CO2 opslag en technologieën met een lage koolstofintensiteit is uitbreiding van het aantal kerncentrales noodzakelijk. Omdat die geen CO2 uitstoten, zullen ze in 2050 met 30% moeten groeien. Opvallend is de rol die de WBCSD toedicht aan biobrandstoffen, aardgas en elektriciteit. Dat zijn de belangrijkste energiedragers naar een duurzame toekomst. De grootste slag zit 'm echter in het consumenten(koop)gedrag: over vijftig jaar gebruikt een gezin van vier personen minstens een factor tien minder CO2. En juist daaraan besteedt de publicatie relatief weinig aandacht. Het is en blijft immers een zakenclub. Met een willig oor voor de nucleaire lobby... P+ Webtip: Naar 2050. Volgens het WBCSD (pdf 2,5 mb)