Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
16 december 2005

Congrescentrum Antropia harstikke druk door leegte

Congrescentrum 'Antropia' bevindt zich op 'De Reehorst', een uit 1850 daterend landgoed van twaalf hectare dat deel uitmaakt van de Stichtse Lustwarande, een gordel van buitens van Rhenen via Zeist naar De Bilt. Honderd jaar geleden flaneerden hier nog de dames van goede huize. Tegenwoordig zorgt het congrescentrum voor de inkomsten van het landgoed. De pacht van de zorgboerderij, onderzoekscentrum het Louis Bolk Instituut en de vrije academie wordt langzaam een prettige bijkomstigheid. Want landgoed 'De Reehorst' gaat een nieuwe fase in. Was de toekomst enkele jaren geleden behoorlijk wankel, tegenwoordig zit men bijna op rozen. Zo zijn de plannen voor de aanleg van de HSL Oost, die dwars over het terrein zou lopen, van de baan. Ook heeft de gemeente al toestemming gegeven aan een jaren omspannende renovatie van het landgoed. De directeur heeft er wel een verklaring voor waarom steeds meer bedrijven, overheden, NGO's en cultuurliefhebbers voor 'Antropia' kiezen: de rust. Deels heeft dat met de circa twintig medewerkers te maken. Ze zijn oud of jong, man of vrouw, gehandicapt en van uiteenlopende religies, een representatieve afspiegeling van de maatschappij. "Onze kracht schuilt in pluriformiteit, in kleurrijkheid", zo gaat Helène door. "Wij proberen écht te zijn, authentiek. Antroposofie is een bron. Nog belangrijker zijn de naastenliefde en zorg, ook voor materiële dingen." Dat 'Antropia' in een steeds grotere behoefte voorziet, heeft ook met de ligging, het gebouw en de bereikbaarheid te maken. Geen enkele hoek in het congrescentrum is bijvoorbeeld recht, uitvloeisel van antroposofische principes. En het treinstation is slechts drie minuten lopen. De droom van Helène en haar medewerkers is nog lang niet af. "Bij de renovatie van het landgoed hopen we een trend voor het stationsgebied neer te zetten. Dat gaat straks op de schop. En wat zóu het toch mooi zijn als daarin duurzaamheid, kunstzin en cultuurhistorische waarden ook een prominente plaats krijgen..!" P+ Webtip: Cultuur- en congrescentrum Antropia