Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
22 december 2005

Honda levert gratis 'gasthuistap' voor hybride auto's

De uitstoot van fijn stof en andere schadelijke emissies begint vele Europese landen en Amerikaanse staten zorgen te baren. Vooral stikstofoxiden en fijn stof door toenemend wegverkeer zorgen voor problemen met de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden. Vreemd is het dan ook niet dat men langs de Zuid-Californische kust - het 'Coast Air Quality Management District' - een actie is gestart waarbij je bij de aanschaf van een nieuwe Honda Civic GX een gratis 'thuistap' voor aardgas krijgt. Het apparaat, Phill genaamd, is niet groter dan een forse badgeiser en kan gewoon aan de garagemuur gehangen worden. Tijdens de nacht, onder geleidelijke opvoering van de druk, vult Phill de aardgastank van de hybride wagen. Als de 1,7 liter aardgasmotor van Honda Civic gevuld is, slaat Phill automatisch af. Wat wél vreemd is dat in Nederland, nota bene het land dat aardgas zowat heeft uitgevonden, het 'hybride' rijden op de minst vervuilende fossiele brandstof nog maar nauwelijks van de grond komt. Bedrijfsleven noch overheid zetten erop in. Met als gunstige uitzonderingen duizend liter gratis aardgas voor een Fiat Doblò of Ducato Natural Power bij gasleverancier RWE in de Haarlemmermeer. Of een bonus van duizend euro die stad Leeuwarden voor de eerste veertig hybride auto's geeft. Menno Groeneveld heeft er wel een verklaring voor. "We zijn een dichtbevolkt land waar bijzonder veel mensen in huizen zonder garage wonen. Dan heeft centrale verdeling via aardgasstations veel meer zin", aldus Groeneveld. "Nu wordt dat netwerk vanuit Friesland langzamerhand uitgerold." (leverancier Dutch4 zal tien steden in Noord-Nederland de komende jaren met zulke stations uitrusten). Wat de Gasunie-man als grootste belemmeringen ziet, is de continue levering van grote gasvolumes aan gasstations. Tegen P+: "Doordat gas goedkoper door onze leidingen kan dan in het buitenland, komt leveringszekerheid nu al onder druk te staan. Bovendien, als je nieuwe gassoorten - zoals biogas van boeren - op ons gasnet wilt gebruiken, dan moet je grote waarborgen inbouwen." Ondertussen wordt in Nederland nog steeds geen 'thuistap' voor aardgas uit de garagemuur aangeboden. Een uitdaging voor gasleverancier Cogas in Almelo, die toch al de directeuren van Dutch4, net als in Amerika, thuis van aardgas voorziet? Of een uitdaging voor Gasunie Transport om een fijnmazig aardgasnetwerk voor de automobilist neer te leggen? "Want als we dat hebben, zijn de meerkosten voor een reformer (dat aardgas in waterstof omzet) lang niet zo hoog meer", besluit Groeneveld. P+ Webtip: Aardgasauto's