Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
15 januari 2006

Màxima en internationale banken over bijdrage microfinanciering

Gastheer ING verwelkomt in het Amsterdamse hoofdkantoor internationale commerciële banken, lokale banken, microfinance-instellingen en experts om hun ervaring en visie op dit thema te delen. Vertegenwoordigd zijn onder meer Citigroup, ABN AMRO, Barclays, Rabobank, ING, Deutsche Bank, ICICI Bank, Womens World Banking (Nancy Barry) en Oikocredit. Ook prinses Màxima wordt verwacht. P+ ontving deze week een interessant artikel dat min of meer de belangrijkste toekomstkansen voor microfinanciering op een rijtje zet. De schrijver is voorzitter van Partos, de koepel van alle grote ontwikkelingsorganisaties in Nederland. Maar dit artikel is op persoonlijke verantwoordelijkheid geschreven. Paul Mudde tegen P+: "Toen ik nog bij ABN AMRO werkte, heb ik namens de bank in het platform tussen enkele ontwikkelingsorganisaties en grote banken geparticipeerd, ook uit hoofde van mijn verantwoordelijkheid voor microfinanciering binnen de bank. De bank heb ik eind vorig jaar verlaten om mijn horizon opnieuw te verkennen. Microfinanciering en andere BoP (Base of the Pyramid) business initiatieven blijven mijn belangstelling houden en tegen die achtergrond heb ik het artikel over microkrediet geschreven om een verdere bijdrage te leveren aan een verdere schaalvergroting van microfinanciering; het slaan van bruggen tussen ontwikkelingsorganisaties en commerciële banken en het versterken van publiek / private samenwerking op het gebied van microfinanciering." De persoonlijke overtuiging van Mudde: "De publieke sector zal niet in staat zijn om de Millennium Doelstellingen van de Verenigde Naties alleen te realiseren. Een vergaande (strategische) samenwerking tussen publieke en private sector en civil society is volgens mij noodzakelijk. Dit is in het belang van alle drie de sectoren en in het bijzonder de mensen in ontwikkelingslanden." P+ Webtip: Het artikel van Mudde is hier als Word-bestand te downloaden. De door de ING voor P+ gereserveerde kaarten voor de sessie van de internationale banken met prinses Màxima zijn te bestellen via de onderstaande webtip. P+ Webtip 2: e-mailadres voor bestellen van P+-kaarten: INGmicrofinanceseminar2006@mail.ing.nl