Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
20 januari 2006

Bankier Lietaer pleit voor renteloos geld

Lietaer werkte eerder bij de Nationale Bank van België aan de invoering van de ecu, de voorloper van de euro. Daarna zette hij, net als George Soros, een zeer succesvol 'hedge fund' op dat profiteerde van verschillen tussen valuta. Met werkelijke economie heeft dat echter weinig van doen. "In 1995", schreef hij eerder, "was het wereldwijd verhandelde valutavolume 1.3 triljoen dollar per dag. Dat is dertig keer meer dan het dagelijkse BNP van alle OECD landen tesamen. Slechts twee tot drie procent gaat over werkelijke handel of investeringen. De rest is puur speculatief." De gevolgen van dit 'cyber casino' laten zich raden: instabiliteit, gevolgd door een crisis. Bij een crisis bezitten de regeringen en centrale banken onvoldoende middelen het langer dan enkele uren uit te houden. "In 1929 stortte de beurs ineen maar bleef de goudstandaard overeind", vertelde hij aan Yes! Magazine. "Bij een komende valutacrisis hebben we te maken met iets veel fundamentelers, alleen te vergelijken met de ineenstorting van het Romeinse Rijk." Vandaar ook dat Lietaer zo'n hartstochtelijk pleidooi voor lokale geldsystemen houdt. Niet als vervanging van maar als aanvulling op internationale valuta. Want LETS (Local Exchange and Trading Systems) zorgen voor gemeenschapszin, werkgelegenheid en duurzaamheid. Geld wordt alleen gebruikt als ruilmiddel, zonder de negatieve effecten van speculatie en 'oppotten'. En het is al eerder gedaan. In Egypte tot de Romeinse periode. In de middeleeuwse gotiek. In Duitsland tijdens de jaren '30. En in Zwitserland waar nog steeds een erg succesvol bartersysteem voor het MKB bestaat. In Nederland horen we echter weinig van 'noppes' of andere lokale geldsystemen waar bedrijven ook wat aan hebben. Zijn het hier goedbedoelde breiclubjes voor linkse idealisten en bijna gemarginaliseerde werkelozen? P+ heeft 'The Future of Money' jarenlang als geheimtip op de boekenlijst opgevoerd. Woensdag of donderdag maar ervaren of Lietaer die belofte ook kan inlossen... P+ Webtips: Publieke lezing (woensdag) Bedrijfslezing (donderdag)