Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
26 januari 2006

Duitsland wil biogas in aardgasleiding mengen

Alleen al in de Duitse agrarische sector draaien nu drieduizend biogasinstallaties die groene stroom opwekken. Daarom wilden het 'Bundesverband Gas und Wasser' (BFW) en de 'Deutsche Verein für Gas und Wasser' (DVGW) wel eens weten wat het potentieel voor groen gas was. Samen met het Duitse ministerie voor Milieu, de deelstaat Beieren en diverse boerenorganisaties gaven ze het Wuppertal en het Fraunhofer Institut opdracht uit te zoeken hoeveel biogas uit organische reststromen opgewekt kan worden. "De resultaten zijn verrassend: een productie van twaalf miljard kubieke meter aardgasequivalent is economisch haalbaar en milieutechnisch verantwoord", zo citeert Klaas de Jong van Energieprojecten onze oosterburen. Onder de huidige EU-regelgeving krijgen energiegewassen als maïs en rogge - de zogenaamde 'nachwachsende Rohstoffe' - steeds meer mogelijkheden waarvan ook steeds meer Duitse boeren gebruik maken. De productie kost circa zes tot acht cent per kWh, bijna drie keer zoveel als Duitse import van aardgas. Maar omdat Duitsland een innovatietoeslag op de subsidie voor groene stroom kent en een bonus voor warmtekrachtkoppeling (WKK) verstrekt, kan de slag naar commerciële toepassingen al snel worden gemaakt. Vorig jaar november heeft Stawag, het energiebedrijf van Aken, daarom aangekondigd met de bouw van een biogasinstallatie te beginnen. Deze installatie kan straks acht miljoen kuub groen gas opwekken, goed voor 18.000 MWh of zo'n 5200 huishoudens per jaar. De stroom komt via WKK installaties bij zwembaden of in woonwijken terecht. Natuurlijk is zoiets ook in gasland Nederland mogelijk. Gasunie en andere marktpartijen hebben bijvoorbeeld jarenlange ervaring opgedaan met de invoer van biogas in het aardgasnet in Wijster, Tilburg, Nuenen en Twente. "Maar deze vorm van duurzame energie wordt sinds het van kracht worden van de nieuwe MEP niet langer gesteund", zegt Klaas de Jong. "Hierdoor is het in Nederland niet interessant om nieuwe projecten voor groen gas voor het aardgasnet op te zetten, alhoewel deze oplossing energetisch wel aantrekkelijk is", zo meent de deskundige. P+ Webtip: Biogaspotenzialen und Biogaseinspeisung