Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
01 februari 2006

Willem Lageweg nieuwe directeur MVO Nederland

Lageweg heeft ruime ervaring in de wereld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo was hij vijf jaar voorzitter van Social Venture Network en tot voor kort bestuurslid van Samenleving & Bedrijf waarvan hij mede-oprichter is. Met deze benoeming wil het bestuur benadrukken dat de in gang gezette koers en activiteiten van MVO Nederland worden gecontinueerd. Dat betekent dat in de komende periode programma�s en activiteiten gericht op het MKB verder zullen worden uitgebouwd. Daarnaast zal de samenwerking met de inmiddels meer dan 200 partners van MVO Nederland worden geintensiveerd. Lageweg voorziet in de vacature die is ontstaan door het vertrek van Johan Wempe. Als gevolg van zijn benoeming zal hij zijn bestuurslidmaatschap van MVO Nederland beeindigen. P+ Webtip: Willem Lageweg