Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
21 februari 2006

Smeltende ijskap Groenland: voorbode breekpunt klimaat

Nee, natuurlijk niet Bush zelf maar George Deutsch, een door z'n regering benoemde PR official op het NASA hoofdkwartier. Hij heeft aanvragen voor interviews botweg afgehouden omdat Hansen zich kritisch over Bush' energiepolitiek heeft uitgelaten. Officials beweren echter dat het normaal beleid is dat aanvragen vooraf worden beoordeeld. Wat was er volgens de 'New York Times' precies aan de hand? Op 15 december 2005 hield Hansen een lezing voor de 'American Geophysical Union' in San Francisco. Daar presenteerde hij data waaruit bleek dat 2005 het warmste jaar van de afgelopen eeuw was. Eerder had hij gezegd dat aanzienlijke emissiereducties bij voertuigen met de huidige technologie bereikt kunnen worden. En dat zonder leiderschap van de VS klimaatverandering tot een 'andere planeet' zou leiden. Die kritiek schoot de PR afdeling in het verkeerde keelgat. Druk telefoonverkeer met het NASA hoofdkwartier volgde. Volgens Hansen dreigden officials daarna met 'gruwelijke consequenties' als hij doorging zulke politieke statements te maken. Iets soortgelijks was al bij het 'National Oceanic and Atmosferic Administration' (NOAA) gebeurd. "Daar moeten", zo schreef de 'New York Times' vorige maand, "wetenschappers eerst goedkeuring uit Washington krijgen voordat ze, samen met iemand van de PR, een interview kunnen afgeven." En laten NASA en NOAA nu nét de onderzoeksinstellingen zijn die in februari met verontrustend nieuws over klimaatverandering zijn gekomen. Zo is de jaarlijkse toename van kooldioxide volgens het NOAA aanzienlijk gestegen. Van 1,3 parts per million (ppm) in de tweede helft van de vorige eeuw naar alleen al 2,2 ppm in 2005, om wat preciezer te zijn. Wetenschappers verschillen nog alleen over het tempo waarin klimaatverandering zich voltrekt. In 'The Independent' van vrijdag 17 februari schetst Hansen een nogal somber scenario. "Uit nieuwe satellietgegevens blijkt dat de Groenlandse ijskap sneller smelt dan de modellen aangeven. Maar liefst tweehonderd kubieke kilometer per jaar." En dat is volgens de wetenschapper nog maar het begin. "Als de ijskap uiteenvalt, kan het een omslagpunt bereiken waarop alles explosief snel gaat. Wanneer? We weten dat de zeespiegel na de laatste ijstijd met twintig meter in vierhonderd jaar rees. Maar die temperatuursstijging van drie graden - hetzelfde wat we voor het eind van de eeuw verwachten - ging 14.000 jaar geleden wél geleidelijker. We kunnen één graad Celcius stijging aan, niet twee of drie." Tsja, met dat soort ferme taal wordt het bijna begrijpelijk dat de regering Bush de druk op kritische wetenschappers van naam en faam opvoert. Want aan verplichte emissieplafonds als uit het Kyoto-protocol wil men niet (terwijl steeds meer staten in de VS dat nu juist invoeren). En een groot deel van Bush' traditionele achterban - christelijk rechts - roept ook al om veel strengere milieumaatregelen... P+ Webtip: Hansen: Klimaat op breekpunt (The Independent)