Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
28 februari 2006

5800 installateurs aan de energiebesparing

De branche-organisatie UNETO-VNI kent in het hoofd verenigingszaken Adrie van Duijne een pleitbezorger voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tegen P+ schetste hij in alle eerlijkheid hoe zijn leden op dit moment nog zoeken naar de invulling hiervan. "De installateurs vullen dat op hun eigen manier in. De een besteedt veel aandacht aan veiligheid en nieuwe materialen, de ander aan energiebesparing. Ik ben er van overtuigd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen op termijn wel een grote rol gaat spelen, ook bij het verwerven van opdrachten. Op dit moment is dat geen belangrijk beslissingscriterium, ook niet bij overheidsaanbestedingen. Het lijkt me zinvol om dat gedrag samen met nog een aantal branches bespreekbaar te maken." Over de klant, die niet vraagt om de allerzuinigste technieken, zegt Van Duijne: "We moeten als het ware de klant opvoeden, want die weet bijvoorbeeld niet dat er ook brandveilige kabels zijn. Als een woningbouwvereniging energiebesparing voor de huurders wil realiseren, kan de installateur daar een grote rol in spelen. Het gaat niet alleen om het aanschaffen van een installatie, maar ook om de exploitatiekosten. Sommige klanten zijn zo gefixeerd op de aanschafprijs dat ze de rest over het hoofd zien. Dat is jammer, want veel innovaties zijn niet alleen gunstig voor het milieu, maar op een iets langere termijn ook voor de portemonnee. De installateurs hebben duidelijk een voorlichtingsfunctie. De klant kent vaak niet alle mogelijkheden, weet bijvoorbeeld niet dat er al een cv- ketel bestaat, waarmee je ook je eigen elektriciteit kan opwekken. Waarom moet je goed drinkwater gebruiken om de wc door te spoelen als dat ook met regenwater kan? Als je er een klein filtertje tussen zet, kan je regenwater zelfs voor de wasmachine gebruiken." In de mini-Special van P+ die alle 5.800 installateurs binnenkort toegezonden krijgen, staat al een opsomming van bezuinigingstips. Ook erg handig voor consumenten, die de energiekosten van hun huis willen gaan drukken. P+ Webtip: Mini Special P+ Installatiebranche (PDF)