Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
24 februari 2006

Duurzaam vastgoedfonds Triodos koopt lovebabies

Ondanks het succes van groenfondsen waren beleggingen in duurzame panden tot bijna twee jaar geleden een onontgonnen gebied. Want hoe en waarmee bepaal je de criteria? Juist voor bestaande panden waren die nauwelijks bekend. GreenCalc+ bood uitkomst (P+ schreef er vorig jaar nog uitgebreid over). In opdracht van SenterNovem ging raadgevend ingenieursbureau DGMR ermee aan de slag. In nauw overleg met Bouwfonds Asset Management en Triodos Bank ontwikkelde DGMR vervolgens de duurzame selectiecriteria voor het Triodos Vastgoedfonds dat in april 2004 het licht zag. Het werd daarmee het eerste duurzame vastgoedfonds in Nederland en, zo zegt Steiner bijna besmuikt, "naar mijn weten ook in Europa". Het duurzame fonds kan inmiddels enkele successen op haar conto bijschrijven. Eind 2005 zijn twee nieuwe objecten aan de portefeuille toegevoegd. Eén van deze panden kreeg eind 2005 de allereerste groenverklaring van het ministerie van VROM voor de utiliteitsbouw in Nederland. Steiner is nog trots op het pand aan de Nieuwe Kanaal te Wageningen. "Door al in de bestekfase te verduurzamen", verduidelijkt hij, "konden we de energieprestatie van het gebouw tot zeventig procent van het Bouwbesluit terugbrengen." Volgens hem valt nog veel milieuwinst in de utiliteitsbouw te bereiken wanneer er maar efficient, slim en duurzaam gedacht wordt. En wat kost dat nou extra? "Hoewel het hoofdkantoor in Zeist de officiële status van voorbeeldproject heeft, berekenen we precies dezelfde vierkante meterprijs als andere kantoren in de buurt. De initiële kosten verdienen zich dubbel en dwars terug", aldus de Triodos-woordvoerder. Dat de markt soms nóg weerbarstiger is, blijkt wel uit de koele cijfers: tijdens lancering van het duurzame fonds hoopte de Bank een volume van 35 miljoen in een jaar te investeren. Eind 2005 stak de teller op 23 miljoen euro. "Inderdaad, we willen harder", zegt Steiner. "Door vroeger bij de projecten te zijn, verwachten we meer groei te realiseren. Dit jaar willen we vier tot zes duurzame panden aankopen en de waarde van het fonds verdubbelen." En Triodos Bank zou geen voorloper in de duurzame financieringsmarkt zijn als het niet meteen naar aanvullende criteria als stofvrij en anti-allergeen keek. "In Duitsland zijn we een partij tegengekomen die daarvoor een methode heeft ontwikkeld. Die gaan we dan ook, waar mogelijk, implementeren bij nieuwe projecten. Zoals een schoolgebouw in Tilburg", weet de man van Triodos. Begin volgende week presenteert de bank haar jaarcijfers. Daarin wordt uitgebreider op de ontwikkelingen in het duurzaam vastgoedfonds ingegaan. P+ webtip: Triodos Duurzaam Vastgoedfonds