Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
07 maart 2006

NS per ongeluk over op treinkaartjes van FSC-papier

Duitse treinreizigers krijgen heel duidelijk de boodschap mee. Op de 3.500 automaten van de de Deutsche Bahn staat sinds oktober vorig jaar het FSC-logo duidelijk vermeld. De DB doorliep dan ook een jarenlang traject om het milieubeleid tot stand te brengen. Dat begin in 2003 met tweedaagse workshops onder het thema 'Milieu en Verkeer'. Wegens succes in 2004 vervolgd. En vanzelfsprekend 'pünktlich und gründlich'. In een ronde langs vele partijen werden alle mogelijke projecten en thema's geïnventariseerd. Het gebruik van hout kwam er als een belangrijk verbeterpunt uit. Ter begeleiding van de invoering van goed hout zetten de Duitsers daarop een 'Facharbeitsgruppe' in, voor vier jaar. Twee jaar geleden begon de DB de beraadslagingen met directe 'stakeholders'. In het samenwerkingproject 'Fahrtziel Natur' werden de al veel langer bestaande contacten officieel gemaakt met organisaties als Verbänden Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Naturschutzbund Deutschland (NABU), Verkehrsclub Deutschland (VCD) en WWF-Deutschland. Met deze partners begon in 2005 een testfase. Leden konden treinabonnementen krijgen die de titel droegen 'Umwelt-BahnCards'. Met de opbrengsten van deze speciale abonnementen worden natuurprojecten van de organisaties financieel ondersteund. Nederland blijkt ongemerkt mee te profiteren van deze grondige Duitse aanpak. Directeur Sandra Mulder van FSC Nederland stond bijvoorbeeld op het punt om een brief aan de NS-directie te schrijven, met verzoek om een gesprek. De reizigersorganisatie Rover wist ook nergens van. Woordvoerder Rikus Spithorst: "Voor onze gesprekken met de NS is dit een heel marginaal onderwerp. Als treinen te laat rijden, komen we daar door tijdgebrek niet aan toe." Misschien dan toch een idee om het boompje van FSC op de Nederlandse treinkaartjes af te drukken? Of daarvan melding te maken op de 1150 Nederlandse kaartjesautomaten? Woordvoerder Ina van der Meulen van NS Corporate Communications tegen P+: "We gaan er naar kijken. Maar het is wel zo dat de NS in de toekomst overgaat op digitale treinkaartjes. Het papier gaat er dan uiteindelijke helemaal uit." P+ Webtip: De Duitse FSC-treinkaartjes