Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
09 maart 2006

Océ eerste met toepassing Europese regels jaarverslag

De vereniging van duurzame beleggers VBDO heeft de eerste jaarverslagen van dit jaar nagelopen, maar vond nauwelijks iets terug van de gewijzigde wetgeving. Onderzoeker Ernst van Weperen vindt het nieuwe Europese transparantiebeleid dan ook niet echt dwingend: "Nalatige bedrijven hebben nauwelijks verplichtingen gekregen. Er hangt ze maar één gevaar boven het hoofd. Ze kunnen door hun aandeelhouders achteraf zwaar worden gestraft. Want ze hebben bijvoorbeeld bedrijfsrisico's op milieugebied niet gemeld, ondanks de Europese verplichting. En toen gebeurde er toch iets ernstigs, met zware financiële gevolgen. Dàn grijpen aandeelhouders wel terug op deze wet." Je moet het even weten te vinden. Op de website van het ministerie van Economische Zaken (EZ) staat de wijziging van artikel 2:391 van het Burgerlijk Wetboek netjes uitgelegd. Vanaf verslagjaar 2005 moeten alle Europese beursgenoteerde onderneming de Europese Richtlijn 2003/51/EG volgen. Titel 9 bevat de voorschriften voor de jaarverslaggeving. Maar erg duidelijk zijn ze niet. Het ministerie meldt zelf: "Het gaat hierbij om informatie over de gevolgen van milieurisico's en -verplichtingen voor de financiële positie van de onderneming, over de houding van de onderneming tegenover het milieu en over de milieuprestaties van de onderneming voor zover deze gevolgen kunnen hebben voor de financiële positie van de onderneming." EZ constateert: "De wet geeft inhoudelijk geen aanknopingspunten. Dat betekent dat het bedrijven vrij staat de verplichting zelf in te vullen." Directeur Piet Sprengers van de VBDO tegen P+: "Wanneer de wet geen duidelijke inhoudelijke voorschriften stelt, kan een bedrijf dus al snel stellen aan de verplichting te hebben voldaan. Bedrijven als Océ met een goed duurzaamheidverslag hoeven alleen maar te verwijzen. Dat is dus ook gebeurd. ASML zegt wat dingetjes en vindt het dan wel goed. Schuitema denkt zelfs weg te komen door al helemaal niets te doen. En juist voor deze categorie ondernemingen lijkt deze wetgeving toch vooral te zijn bedoeld: bedrijven die op geen enkele wijze verantwoording afleggen op het gebied van maatschappelijke risico's. De wet dwingt ze dat toch te doen, ook al is het maar minimaal. Ik voorspel dat er van deze operatie dit jaar heel erg weinig terecht komt." Onderzoeker Ernst van Weperen voegt daar aan toe: "Ik zag de juriste T. Lambooy ook nog de volgende stelling betrekken: Indien een onderneming in haar jaarverslag naar een milieuverslag verwijst dat niet extern is geverifieerd, dient bedacht te worden dat die ongeverifieerde informatie niet aan de wettelijk vereisten van het jaarverslag voldoet." P+ Webtip: Europese Richtlijn Jaarverslaggeving