Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
04 april 2006

China wil tien fabrieken voor giga-zonnepanelen

Het was verrassend. Paul Ray had zich tot nu toe niet laten kennen als een doemdenker. Nu hij voor het derde jaar naar Nederland komt, liet hij een volle zaal in congrescentrum Antropia in Zeist gisteren echter een grafiek zien van zijn collega Laszlo. Als een achter de auto springende caravan maakt de economie daarin steeds grotere bewegingen, totdat de wereldeconomie in een diep ravijn stort. Ray, bijna sardonisch: "We zullen daar niet allemaal aan dood gaan. Ook bij de pest in de Middeleeuwen waren er overlevenden." Als oorzaak ziet Ray vooral de rampen als gevolg van klimaatveranderingen: stormen, hongersnoden, oorlog om de laatste oliereserves. "We gaan nu tien jaar van economische voorspoed tegemoet. Die winst moeten we gebruiken om de overgang te financieren. Maar dan nog zullen vele bedrijfstakken verdwijnen. De oude energie-industrie. Olie- en gasmaatschappijen zullen nooit meer dezelfde zijn. En alles wat met transport op wereldschaal te maken heeft. Jullie Nederlandse tulpen zullen niet meer de hele wereld over vliegen. Het spijt me voor Aalsmeer." Ray vestigt onder meer zijn hoop op Marvin Keshner, die een procedé ontwikkelde waarbij vrij simpel een dunne laag lichtgevoelig materiaal op een glasplaat wordt gespoten. De opbrengst is lager dan die van de huidige PV-panelen, maar door de schaalvergroting qua kostprijs veel interessanter. Ray: "Ik heb dit geheim al twee jaar moeten bewaren, maar nu mag ik het openbaar maken. Keshner is gereed. Hij kan gaan produceren en in India en China zijn ze zeer geinteresseerd, vooral China. Daar wordt beseft dat zij niet op dezelfde manier kunnen groeien als het Westen dat deed. De Chinezen zijn bovendien meer dan wij in staat om als overheid dit soort gigantische projecten door te voeren. De simpele grondstoffen voor deze Solar Cities zijn overal op aarde volop aanwezig. Je hebt niet meer nodig dan zand. En ruimte." Keshner ontwikkelde het concept voor de Solar City voor de Amerikaanse overheid, het Nationale Renewable Energy Lab. Een PDF-file waarin de vinding wordt beschreven is onlangs openbaar geworden. Van de twee lezingen van Paul Ray zijn Powerpoint-presentaties beschikbaar, die P+ aan de lezers mag aanbieden. Ray is nog tot aan het einde van deze week in Nederland, morgen voor het congres van Biologica en de Triodos Bank. P+ Webtip 1: Doemscenario van Ray P+ Webtip 2: Cultural Creatives