Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
06 april 2006

Biologische sector komt met voedingsclaims

Gezonde voeding wordt steeds belangrijker. Maar kan je dat ook bewijzen? Met die vraag speelt de biologische sector al geruime tijd. Uli Schnier, voorzitter van de 'Taskforce marktontwikkeling biologische landbouw' gaf dat op het vorige Eko congres in 2005 al aan. Volgens de 'taskforce' zouden gezondheidsclaims prima argumenten zijn om het aankoopgedrag van de consument in de richting van de rijksdoelstelling te sturen (oftewel: tien procent biologische landbouw in 2010). Aan het Louis Bolk instituut (Driebergen-Zeist) werd de opdracht gegeven uit te zoeken in hoeverre die claims ook kunnen worden waargemaakt. Het instituut, voortgekomen uit de antroposofische beweging, verricht al sinds 1976 onderzoek naar de samenhang tussen landbouw, voeding en gezondheid. Dr. ir. Lucy van den Vijver is er programmaleider voeding. Samen met de arts Machteld Huber en Ruth Adriaansen-Tennekes nam ze de laatste maanden zo'n honderd wetenschappelijke studies in 'peer reviewed journals' door. "De literatuur op dit gebied valt een beetje tegen", zegt ze. "Er is slechts weinig wetenschappelijk onderzoek naar verricht. Dat is wel begrijpelijk: de sector had tot voor kort geen bewijzen nodig want de biologische markt was toch intern gericht. Nu er steeds meer vraag naar biologische producten komt, worden de voedings- en gezondheidsclaims steeds belangrijker. Het is niet langer preken voor eigen parochie." Nadrukkelijk maakt het rapport onderscheid tussen gezondheids- en voedingsclaims. "Gezondheidsclaims wekken de indruk dat een voedingsmiddel bijzondere eigenschappen bezit ten aanzien van het bevorderen of in stand houden van de gebruiker. Daarvoor hebben we geen wetenschappelijke onderbouwing kunnen vinden", schrijven de drie. Moge de weg voor gezondheidsclaims versperd zijn, die van voedingsclaims ligt wijd open. Het is nu aan de handel die claims verder uit te buiten. Via marketing en reclame. Want opschriften als 'rijker aan omega-vetzuren' of 'meer anti-oxidanten' moeten toch goede argumenten aan de kassa zijn. Welke leverancier kopt 'm erin? P+ webtip: claims voor de biologische landbouw
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier