Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
07 april 2006

Streng klimaatbeleid Californië levert tienduizenden banen op

Eindelijk lijkt het ervan te komen: Californië, de elfde economie ter wereld, gaat een marktgeoriënteerd 'cap & trade' systeem ontwikkelen om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen sterk te beteugelen. De basis daarvan ligt bij de doelstellingen die Schwarzenegger en z'n regering al eerder hebben geformuleerd. Zo moeten de emissies in 2020 op de hoogte van 1990 komen. En moeten ze halverwege deze eeuw tachtig procent onder het niveau van 1990 liggen. Zoiets kan natuurlijk niet zonder medewerking van de industrie. Gelukkig hebben zich al ruim zestig grote bedrijven achter de vrijwillige 'California Climate Action Registry' geschaard. Ook wordt de uitstoot van veel Fortune 500 ondernemingen - Honda, Johnson and Johnson- constant bemeten door de 'Climate Group'. Deze NGO zet zich in voor klimaatleiderschap bij staat en en bedrijfsleven. En trekt daaruit weer lessen waar bedrijven reducties kunnen halen. Dat scheelt een slok op een borrel. Voor het milieu. En voor de beurs (want reken maar dat besparing bij stijgende energieprijzen loont). De subtropisch warme staat is er veel aan gelegen eco-innovatie te stimuleren. Niet alleen kampt men met smog in LA en San Fransisco, worden bosbranden jaarlijks feller en feller en neemt de watervoorraad bij voorschrijdende klimaatverandering af. Ook vinden duurzame technologieën over de hele wereld steeds breder toepassing. En veel van zulke bedrijven bevinden zich juist in Californië. De klimaatstrategieën zitten volgens het gouvernementele team in diverse stadia van ontwikkeling. Zo wordt het 'California Solar Initiative' dit jaar ingevoerd, het grootste PV-programma ter wereld. Een geweldige hoeveelheid van 3000 Megawatt aan zonnepanelen zal binnen tien jaar op de Californische daken moeten liggen (aan het even verregaande biomassaprogramma zullen Schwarzenegger c.s. nog moeten sleutelen). Het 'cap & trade' systeem dekt circa dertig procent af van alle broeikasgasemissies die de staat veroorzaakt. Het systeem richt zich op de emissies in vijf sectoren: stroomvoorziening (inclusief die uit importen), olie- en gaswinning, olieraffinage, stort van afval en de cementindustrie. Mobiele bronnen, de grootste vervuiler in de staat, vallen echter niet onder dit systeem. Dat vond Schwarzenegger waarschijnlijk te ver gaan. Hij heeft de automotive industrie al eisen opgelegd om de modellen van 2009 tot 2016 dertig procent CO2 zuiniger te laten zijn. En hun lobby blijft in autoland Californië behoorlijk machtig. P+ webtip: het 'Climate Action Report' van Californië