Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
21 april 2006

Rijksoverheid wil liever geen FSC-hout inkopen

Het ministerie van VROM wijst de unieke positie van het FSC keurmerk af. Het blijft vasthouden aan de uitvoer van de zogenaamde beoordelingsrichtlijn (BRL) duurzaam geproduceerd hout. Ook nadat de grootste NGO's uit het overleg zijn gestapt omdat ze geen heldere garanties en een evenredige vertegenwoordiging konden krijgen. En nadat FSC Nederland heeft gewaarschuwd dat uitvoer van de BRL enkel tot verwarring zal leiden. "Door jurisprudentie en Europese aanbestedingsrichtlijnen voor duurzaam inkopen zijn we ervan overtuigd dat we niet alleen FSC kunnen eisen. Dat voldoet niet aan de WTO richtlijnen voor een vrije markt", reageert Bonny Donders, programmaleider duurzaam produceren bij het VROM ministerie. Donders is al vanaf begin af aan bij het programma betrokken en heeft het overleg voor de BRL van nabij meegemaakt. De BRL heeft een lange voorgeschiedenis, zelfs ouder dan het programma 'duurzaam inkopen' zelf. Dat werd in 2003 op basis van de nota 'Milieu en Economie' opgericht om ook duurzaamheid te betrekken in het inkoopproces van de overheid. Pas na de top van Johannesburg (2002) bleek voldoende draagvlak voor het idee dat de overheid via inkoop een wezenlijke rol in duurzame ontwikkeling kan en moet innemen. Rijk, provincies en gemeenten vormen tesamen immers een formidabele inkoopmacht die duurzame standaarden kan initiëren, bijsturen en stimuleren. De inkoop van duurzaam hout is daarin een van de speerpunten. Zeker nu het parlement vorige zomer positief heeft gereageerd op de motie Koopmans (CDA) - de Krom (VVD). In die motie wordt voorgesteld dat de overheid haar spullen in 2010 voor de volle 100 procent duurzaam inkoopt. Over hoe certificering van hout nu het beste kan plaatsvinden, verschillen de partijen al jaren van mening. Nu eens de een, dan weer de ander gooit hout op het toch al smeulende vuur. Met als gevolg dat de BRL er soms ternauwernood uitgevist kan worden. Zo stapte de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) eind 2003 uit het overleg voor de duurzame maatlat voor hout. In een brief aan de Tweede Kamer had Van Geel namelijk aangegeven dat steun voor het FSC keurmerk niet strijdig was met de Europese handelsregels. De VVNH lijkt echter verdacht veel op de vroegere Stichting Keurhout. En dat die stichting minder uitgewerkte sociale eisen heeft gehanteerd, tekent de situatie. Begin dit jaar hielden onder meer Greenpeace, Milieudefensie, ICCO en IUCN Nederland het voor gezien. Weliswaar waren de criteria voor de richtlijn tot aller tevredenheid vastgesteld, over vertegenwoordiging in de zo belangrijke beoordelingscommissie ontstond discussie. De houtindustrie stelde dat de ene helft van de leden uit het bedrijfsleven moest komen, de andere uit de NGO's. De milieubeweging hield echter vast aan een tripartite structuur waarin ook de sociale component vertegenwoordigd was. Verder kregen ze geen harde garanties dat de commissie de maatlat op 100 procent zou zetten. Vervolgens brandde Van Geel publiekelijk z'n vingers door de milieubeweging onsportief gedrag te verwijten. "Ze wijzen alle goede initiatieven van partijen, anders dan FSC, op voorhand al af", schreef hij de Kamer begin dit jaar. Waarop de NGO's reageerden dat Van Geel de inhoudelijke discussie omzeilde. Voor FSC zal het overigens weinig uitmaken. "Ons keurmerk staat als een huis", zegt Sandra Mulder van FSC Nederland. "Wel kan de BRL verwarring stichten en tot normverlaging voor duurzaam hout leiden." Staatssecretaris Van Geel legde de zaak zelf uit aan de houthandel. Tijdens deze toespraak poneerde hij en passant een opmerkelijke stelling: "Ontbossing veroorzaakt een forse extra CO2-uitstoot." Of was het nou net andersom? P+ webtip: Speech Van Geel tijdens de houtdag
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier