Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
01 mei 2006

Koningin Beatrix opent langste ecoduct ter wereld

Een behoorlijk fors conglomeraat van organisaties en bedrijven telde het benodigde bedrag neer. Onder de bedrijven vallen de Nederlandse Spoorwegen op, die met de Vastgoed-poot zelf in de zak blies, maar ook ProRail, en de servicepoot VOESTalpine. De reden: een fors bedrijventerrein van de NS was een van de obstakels voor dieren om van het ene stuk heide in het andere stuk bos te komen. Op luchtfoto's is dat goed te zien. Ook het VSB Fonds financierde mee. Onder de overheden zien wij de gemeente Hilversum, de provincie Noord-Holland, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Onder de maatschappelijke organisaties Het Goois Natuurreservaat en de Nationale Postcode Loterij. Al in 1997 ondertekenden zij het plan. Kosten: 14,75 miljoen euro. In de dammen is meer dan 500.000 m3 herbruikbare grond verwerkt. Deze grond is niet meer schoon, maar licht verontreinigd. Volgens het Bouwstoffenbesluit is de naam voor dit soort grond categorie-1 bouwstof. Het toepassen hiervan is aan strenge eisen gebonden; DHV heeft gedurende de bouwperiode gecontroleerd of aan die eisen is voldaan. De eigenaar van deze grond moet vaak geld betalen om die kwijt te raken. Het bouwen van gronddammen met deze categorie-1 bouwstof levert dus geld op. Met die opbrengst is een deel van het project betaald. Naast DHV is Arcadis bij dit project betrokken geweest (voor de realisatie van de betonnen viaducten). DHV heeft ook nog een prijsvraag uitgeschreven, voor een idee van een uitkijktoren op het ecoduct. Het enorme zanderijgebied Crailo is oorspronkelijk begonnen met een kleine doorsnijding van de heide voor de aanleg van de spoorlijn Amsterdam - Amersfoort. Dit was aan het einde van de 19e eeuw. De inkomsten uit het vrijkomende zand waren, eerst voor Stad en Lande van Gooiland en later voor het Goois Natuurreservaat, zo groot, dat men naast die spoorlijn ongestoord verder groef. De zandwinning werd definitief beëindigd in 1970. Toen pas bleek het gebied met de Naarderweg en de spoorlijn met het NS-bedrijventerrein een geweldig obstakel in ecologische zin te zijn geworden. Belemmeringen zijn er trouwens meer. Op het kaartje van de website van de natuurbrug blijken er nog eens vijf ecoducten nodig te zijn, over diverse grote snelwegen. P+ Webtip: Langste Ecoduct