Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
02 mei 2006

Eveline Herfkens wil geen extra Millennium Doel

Eveline Herkens zei het te betreuren dat de doelstellingen in Nederland zo weinig bekend zijn. Uit onderzoek van het Nederlands Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (NCDO) vorig jaar blijkt dat slechts 20 procent van de bevolking hierover wel eens wat heeft gehoord. Ze wees er wel op dat er steeds meer burgerinitiatieven in Europa plaatsvinden. "Gisteren was ik nog in Spanje om vijfduizend padvinders toe te spreken tijdens hun jaarlijkse jamboree. Zij gaan naar hun ouders, familie, scholen, buurthuizen en vrienden om uitleg te geven over de millenniumdoelen." Herfkens noemde de verklaring van de millenniumdoelstellingen, die door 189 staatshoofden is ondertekend, "een prachtig, inspirerend stuk. In 2000 was het voor het eerst dat die staatshoofden over hun eigen situatie heen durfden te kijken. Het was geweldig dat men dat deed." Herfkens is ervan overtuigd dat de doelstellingen, die in 2015 gerealiseerd moeten worden, haalbaar zijn. "Afrika loopt echt achter. Maar de tien armste landen op dit continent zijn al een heel eind op streek. Een aantal is erin geslaagd de verspreiding van aids te stoppen, kindersterfte en moedersterfte terug te draaien. Zij stellen zelf hun prioriteiten." De FNV ziet graag een paragraaf over 'fatsoenlijk werk' opgenomen in de doelstellingen. Armoede bestrijden, millenniumdoel nummer één, kan alleen als mensen fatsoenlijk werk en een redelijk inkomen wordt geboden, zo vindt de hele internationale vakbeweging. Herfkens voelt weinig voor dat extra millenniumdoel. "Laten we de Pandora-pot van extra millenniumdoelen maar niet opentrekken, want dat zitten we zo aan zeventig. De vakbeweging kan beter lokale bonden steunen en zorgen dat zij een stem krijgen in hun nationaal debat." Ook voor de uitbreiding van de onderwijsdoelstelling (nummer twee) was ze niet te porren. Daarin staat dat in 2015 alle kinderen naar de basisschool moeten. De FNV wil de duur van onderwijs oprekken naar vijftien of zestien jaar. "Elk land legt de lat op bepaalde punten hoger dan afgesproken. Zolang niet alle kinderen basisonderwijs volgen, moeten we nog niet gaan praten over de middelbare school." De tip van Herfkens: "Wij bij de VN kunnen niet de politie sturen als Finland of een ander land zijn belofte over de millenniumdoelen niet nakomt. U als burger kunt uw regering op het matje roepen en zeggen dat er snel wat moet gebeuren." P+ Webtip: Herfkens en haar Millenniumcampagne
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier