Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
05 mei 2006

Voorbeeldige verklaring innovatief bouwen in Noord-Holland

In deze verklaring spreken deze partijen eerst een 'overtuiging' uit. Daarna een reeks voornemens. "Tegen de achtergrond van klimaatverandering en de toenemende schaarste van fossiele brandstoffen neemt het belang van energiezuinige woningen steeds meer toe. Tegelijkertijd is er in toenemende mate aandacht voor een comfortabel en gezond binnenklimaat van gebouwen. Om deze kwaliteiten in energiezuinige, comfortabele woningen gerealiseerd te krijgen, zijn innovatieve woningconcepten en bouwprocessen nodig. Ondergetekenden weten dat: . klimaatverandering kan worden tegengegaan; . het energieverbruik in woningingen omlaag kan; . het comfort en de kwaliteit van het binnenmilieu in woningen omhoog kan; . duurzaam bouwen meerwaarde kan opleveren voor bewoners, nu en in de toekomst; . woningen daardoor beter verhuurbaar en verkoopbaar worden. . Ontwikkelaars en gemeenten verklaren zich in te spannen om een labelsysteem op te zetten waarmee zij de kwaliteiten van woningen inzichtelijk maken. Zij maken hierbij gebruik van verschillende labelsystemen en streven ernaar deze op elkaar af te stemmen. .Gemeenten en ontwikkelaars verklaren zich bereid om hiertoe kennis uit verschillende bouwtrajecten te ontsluiten en beschikbaar te stellen. . De provincie zal via het CO2 Servicepunt deze kennis aan Noord-Hollandse gemeenten aanbieden." De verklaring is overigens alweer een half jaar oud, maar nog steeds voorbeeldig. P+ Webtip 1: CO2-Servicepunt P+ Webtip 2: CEA