Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
09 mei 2006

30.000 banen staan niet in Energietransitierapport

Is het nu verregaande voorzichtigheid, angsthazerij of een gedegen stuk werk waarin realiteitszin overheerst? Hoe dan ook, een ding is zeker: het rapport van de commissie 'energietransitie' werd gisteren door zowel bedrijfsleven als politiek en overheid positief ontvangen. Brancheverenigingen als ODE (organisatie duurzame energie) roepen al jaren om consistent overheidsbeleid waarvoor de commissie nu een deftig pleidooi houdt. Diederik Samsom, energiewoordvoerder voor de PvdA, leest erin dat het kabinet Balkenende 'een flinke draai om de oren krijgt' (onder Balkenende I en II werden de budgetten juist naar minder dan een miljard verlaagd). En minister Brinkhorst (Economische Zaken) ziet de aanbevelingen weer als 'aanscherping' van bestaand beleid. Voor 'elck wat wils' dus. Maar de commissie, voorgezeten door Shell topman Rein Willems, had natuurlijk niet met een verdubbeling van budgetten kunnen komen zonder meevallers van dezelfde overheid. Zo streek de regering vorig najaar een slordige 500 miljoen euro op wegens het langer openhouden van kerncentrale Borssele. En het afgelopen jaar kwam daar nog ietsjes meer bij door extra inkomsten uit aardgas (waarvan de prijs immers aan die van de schaarsere olie is gekoppeld). De commissie heeft er bijna vijf maanden over gedaan om uit 80 mogelijkheden 26 transitiepaden te kiezen die nog het meest aansluiten bij de kennis en kracht van het Nederlandse bedrijfsleven. Daar zijn bijvoorbeeld: micro warmte/kracht centrales die per huis of wijk warmte en elektriciteit leveren; biobrandstoffen in hybride auto's, of de glastuinbouwkas als energiebron van de toekomst. Omdat resultaten pas aan het eind van het traject zichtbaar worden, moet daadkrachtig energietransitiebeleid zich over tenminste drie kabinetsperioden uitstrekken. Op diverse fora pleit Willems daarom voor een energietransitiefonds waaruit deze maatregelen betaald zullen worden. En daar wringt 'm nu de schoen: zo'n fonds kan zich aan democratische controle onttrekken. Ook laat de commissie zich volgens WISE nogal snel verleiden tot kernenergie als tussenstap naar een volledig duurzame energievoorziening. Maar het meest opvallende blijkt toch wel dat geen van de partijen zich heeft uitgesproken over het aantal extra banen dat energietransitie met zich meebrengt. Waren de 30.000 banen die Willems tijdens de presentatie noemde een losse opmerking? Of had hij daarvoor een grondige onderbouwing die vrijwel iedereen miste? P+ webtip: transitierapport Meer met Energie! (1,4 MB)