Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
25 mei 2006

Nederland eerste in klimaathandel met Nepal

Nepal, een bergstaat met zo'n 23 miljoen inwoners, is met een gemiddeld inkomen van niet eens 200 dollar een van de armste landen ter wereld. Ruim 90 procent van de bevolking werkt in de landbouw. Het zijn veelal keuterboertjes die met wat vee en groenten weten te overleven. Voor brandstof zijn ze vrijwel altijd op nabijgelegen bossen aangewezen. Dat zorgt echter voor ontbossing en een wijd verspreide erosie waardoor leven van het land nog moeilijker wordt. Maar er is een oplossing voor miljoenen vrouwen die dagelijks uren in het bos doorbrengen om aan hout te komen. Brandstof die bovendien voor lucht- en ademhalingsproblemen zorgt. En natuurlijk voor extra emissies (anders was handel immers niet mogelijk). De oplossing is micro warmte/kracht. Voor twee- tot driehonderd dollar krijgt een keuterboer een simpele biogasinstallatie, bijna anderhalve meter in doorsnee, die hij in enkele jaren kan afbetalen. Het geheim zit 'm echter onder de grond. Daar zetten anaerobe bacteriën de mest en GFT afval in uitstekende compost en biogas om. Het gas kan voor koken en verlichting worden gebruikt terwijl de compost, eens uitgestrooid over het land, voor een gemiddelde productieverhoging van veertig procent zorgt. De inbreng van Nederland in het 'Community Development Carbon Fund' is groot. Dit fonds is de eerste die het CDM (Clean Development Mechanism) van het Kyoto-protocol in werking heeft gesteld. In de praktijk werd de kar tot voor kort vooral door SNV getrokken. Deze ontwikkelingsorganisatie heeft van 1992 tot 2005 de plaatsing van 140.500 biogasinstallaties voor het Nepalese BSP (Biogas Sector Partnership) begeleid. SNV leverde de kennis en adviseurs, veertig plaatselijke aannemers bouwden vervolgens de installaties. De besparing is groot: vijf ton CO2 per installatie. Tegenwoordig gaat het BSP vooral op eigen kracht verder. De nu al zestig bouwbedrijven voor vergisters, fornuizen en lampen verschaffen aan zo'n 11.000 mensen werk. Binnen drie jaar wil het BSP nog een extra 83.500 installaties plaatsen. Elke ton vermeden emissie levert het land zeven dollar van de Wereldbank op. Als dat alles nu geen winst is... P+ webtip: CDM ontwikkelingsfonds Wereldbank
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier