Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
08 juni 2006

Banken financieren 750 Megaton CO2-uitstoot

Banken zijn natuurlijk de grote financiers van onze, op fossiele brandstoffen gebaseerde economie. Daarmee houden ze ook de sleutel tot het beheersbaar houden van klimaatverandering in handen. In Amerika heeft men dat begrepen. Daar hebben de grote financiële instellingen - als de Citibank, JP Morgan Chase en Bank of America - al beleid opgetuigd om hun indirecte en directe CO2 uitstoot terug te dringen. Zo houdt de Bank of America zelfs haar portfolio 'energie en diensten' tegen het licht om deze in lijn te brengen met de doelstellingen van het IPCC (7 procent emissiereductie in 2012). In Nederland is de bancaire wereld nog lang niet zo ver, zo blijkt uit het onderzoeksrapport 'investing in climate change: the role of Dutch Banks'. En dat terwijl er voor de eerste stap slechts 17 miljoen euro nodig is, oftewel één promille van de netto-winst over 2005. Daarmee kunnen de bedrijfsactiviteiten van de grote vier al klimaatneutraal worden gemaakt. Vergeleken met hun directe CO2 emissies, zijn de indirecte maar een druppel op de gloeiende plaat. De ruim 2.700 miljard euro die de grote vier via leningen en investeringen uitzetten, staat gelijk aan 750 Megaton CO2 uitstoot, oftewel 2,8 procent van de jaarlijkse broeikasgasemissies wereldwijd. Om daaraan iets te doen, roept de milieubeweging de bancaire sector op allereerst een CO2 evaluatie van hun investeringen te maken. "Want daarmee", licht Donald Pols toe, "kunnen de grote banken een tijdspad voor emissiereducties formuleren. Nu laten de grote vier, goed voor zo'n 90 procent van de markt, nog veel van de klant afhangen en blijven de duurzame investeringen op een magere drie procent van hun portfolio hangen." De tweede helft van dit jaar gaat het HIER klimaatprogramma campagne bij lokale vestigingen voeren om klimaatverantwoord ondernemen op de agenda te zetten. Een eerste succesje heeft men al geboekt: Triodos Bank is vorige week als eerste met een financieel klimaatproduct gekomen, het Triodos Renewables Europe Fund. Nu de grote vier nog. Mét een duidelijk klimaatbeleid. Want rekenen kunnen ze. P+ webtip:'investing in climate change' (rapport)