Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
22 juni 2006

Schotland haalt 18 procent duurzaam nu al

Schotland bevindt zich volgens dat laatste rapport, dat van de Schotse regering, op een tweesprong. Enerzijds haalt het land haar energie nog gedeeltelijk uit kolen, de fossiele brandstof die de hoogste CO2 uitstoot per kilowattuur stroom oplevert. Kolen die bovendien steeds meer in de sterk opkomende economieën van China en India worden toegepast. Maar: 'elk nadeel heb z'n voordeel' zouden de Schotten onze voetbalheld kunnen nazeggen. Als het land immers schone kolentechnologie en die van CO2 opslag in lege olievelden zou vermarkten, kan het wereldwijd een vooraanstaande rol spelen in reductie van het meest bekende broeikasgas. Het is aan de Britse regering, zo stelt het rapport, of demonstratieprojecten bij één of meerdere kolencentrales van de grond komen. Misschien moeten ze eens in Buggenum, Limburg, rondkijken? Nederland bezit aldaar de beste kolenvergassingscentrale van Europa. Waar we bovendien biomassa bijstoken. Net zoals de Schotten nu ook willen. Aan de andere kant bezit Schotland een groot potentieel voor duurzame energiebronnen, vooral uit wind en waterkracht. Met een slordige 60 Gigawatt kan bijna driekwart van de hele Britse energievraag worden ingevuld. Ambitieus zijn de Schotten niet. Wel nuchter en realistisch, blijkt uit beide rapporten. In plaats van slechts wat te blaten, steken ze de handen uit de mouwen. Er staan nu 32 windparken, 14 worden er gebouwd en nog eens 23 zitten in de pijplijn. Voorlopig hoogtepunt wordt ongetwijfeld Whitelee, ten zuiden van Glasgow in de moerassen van Eaglesham. Als dat in 2008 in bedrijf komt, is dat windpark de allergrootste landlocatie voor duurzame energie in de EU. Met cijfers en getallen die klinken als een kerkklok: 140 windturbines, 322 Megawatt, 55 vierkante kilometer en 438 miljoen euro aan investeringen. Het windpark is dan voldoende om Glasgow, de grootste stad van Schotland, het hele jaar van duurzame stroom te voorzien. Beide rapporten werden zeer positief door 'Friends of the Earth' ontvangen. "Iedereen weet nu dat Schotland de wereldleider in een koolstofextensieve economie kan worden", reageerde NGO directeur Duncan McLaren verheugd. "Met zo'n sterke groei van duurzame energie is er voor nieuwe kerncentrales absoluut geen nut, noodzaak en ruimte meer." Of zal het Schotse parlement - dat zich tegen nieuwe kerncentrales heeft uitgesproken - toch worden 'overruled' door de Britse Labour regering van Tony Blair? P+ webtip I: routemap duurzame energie schotland (rapport) P+ webtip II: schotse reactie op UK energy review