Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
25 juni 2006

AgroFair voorop met ananas-zonder-gif

Het standaard-bestrijdingsplan voor de ananasteelt bestaat uit een aaneengeregen cyclus van sproeibeurten. Bijna 30 procent van de kosten van een ananasplantage bestaat uit kunstmest en gif. Op elke hectare gaat elke veertien dagen zo'n 300 tot 400 kilo stikstof. Na het gereed maken van de plantbedden begint het meteen al met insecticides als Dursban en onkruidbestrijdingsmiddelen als Hyvar-X en Diuron. Vanaf week zes elke veertien dagen kunstmest. In vloeibare vorm, omdat ananas alleen voeding opneemt met het grijsgroene blad. Rond de vijf maanden begint een kritische periode, wanneer het vruchtbeginsel zich ontwikkelt. Als er dan vervelende insecten zijn, grijpt Costa Rica massaal naar de spuit. Het sproeien met kunstmest gaat bijna door tot in week 55, wanneer de ananas rijp is.
In het meest recente rapport van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (2004) staat wat er aan chemische residuen overblijft in de ananassen die op de Nederlandse markt komen. . Carbaryl: hoogste meting 0,14 milligram per kilo . Carbendazim (sum): hoogste meting 0,67 milligram per kilo . Diuron: hoogste meting 0,10 milligram per kilo . Endosulfan: hoogste meting 0,06 milligram per kilo . Piperonyl-butoxide: hoogste meting 0,27 milligram per kilo . Prochloraz: hoogste meting 1,10 milligram per kilo . Triadimefon (sum): hoogste meting 1,51 milligram per kilo . Triadimenol: hoogste meting 1,30 milligram per kilo
De Nederlandse warenautoriteit nam in 2004 niet meer dan 23 monsters. Dat is niet veel. Vier monsters kwamen zelfs boven de maximumgrens die de Europese Unie en Nederland gezamenlijk hebben gesteld. Carbendazim ging zes keer boven de wettelijke norm uit.
Is er een verschil in gifgebruik tussen de grote plantages en die van kleine boeren, die zich hebben aangesloten bij de Fair Trade-organisatie? Kleine ananasproducenten die in aanmerking willen komen voor Fair Trade moeten de zogenaamde FLO (Fairtrade Labelling Organisations)-List strikt naleven. Het is een lijst van vier pagina's A4 met bestrijdingsmiddelen die botweg verboden zijn. Ook het insecticide Endosulfan is uitgesloten, dat door de Voedselautoriteit als residu in ananassen van grote plantages wordt aangetroffen. Door deze strenge lijst is het voor kleine boeren veel makkelijker om ook biologische ananassen aan te bieden. De eerste partijen naar Europa zijn zelfs al verscheept.
Leonie Haakshorst van ICCO begeleidt AgroFair. Tegen P+: "De consument is steeds vaker bereid voor biologisch 20 tot 30 procent meer te betalen. Een bio-ananas levert zo een extra goede meerprijs op. De concurrentiepositie van de kleine producenten verbetert. En de consument krijgt geen ananas-op-gif. Dat is driedubbele winst."
P+ Webtip: Ananas-op-gif artikel