Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
28 juni 2006

Siemens bouwt grootste biomassacentrale Europa

Vraag is of zo'n grote biomassacentrale in Nederland net zo rendabel zou kunnen draaien. Oostenrijk bezit een omvangrijke bosbouwsector, met veel houtafval. In het nieuwste nummer van P+ lanceert adviesbureau CEA daarom een aanpak, waarbij de sociale werkvoorziening een extra taak inzamelingstaak krijgt.
Directeur Theo Voskuilen werkte samen met enkele partners een business case uit voor het Land van Heusen en Altena. De vraagstelling daarvan is erg interessant. Kunnen overheden meer groenafval dan nu inzamelen, dat geschikt is voor biomassa-centrales? Het blijkt financieel veel interessanter om houtafval uit parken en platsoenen te verbranden en in energie om te zetten, dan om er compost van te maken. Want: even verderop moet de energiecentrale in Cuijk houtmateriaal uit het buitenland invoeren. Voskuilen: "Wij hebben alle biomassa in kaart gebracht, zagen ook de Biesbosch, en we beseften: dit is een enorme houtschuur. Links en rechts ook agrariërs, die met een deel van hun mest niet weg kunnen. Plantsoenen die gesnoeid worden, terwijl gemeenten met het snoeiafval niet goed raad weten. GFT-afval dat wordt ingezameld, maar calorisch gezien niet optimaal wordt gebruikt. Loonwerkbedrijven die de oevers moeten schoonhouden. Knotwilgen die gesnoeid worden. Particulieren die in het najaar niet weten waar ze met hun snoeiafval heen moeten. Zoveel kansen! We zien hier een taak voor de sociale werkvoorziening, om deze inzameling fijnmazig te organiseren. Het is goedkope arbeid, vijftien euro per uur. Dat maakt de eindsom rendabel. De directies zijn bovendien altijd op zoek naar zinvolle arbeid. We hebben het geschreven als een landelijk plan. Tijdens vier regionale presentaties hebben de eerste tien bedrijven hebben zich al gemeld."
P+ Webtip: Plan CEA inzameling biomassa Nederland