Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
01 september 2006

Ingrijp Wijn in energiesubsidies staatsrechtelijk dubieus

De subsidiestop op de MEP is, na de afschaffing van de EPR eind 2003, de zoveelste slag voor de duurzame energiesector in Nederland. Volgens de laatste berekeningen worden ruim 90 ondernemers onevenredig zwaar getroffen en komen er 900 banen op de tocht te staan. Biomassa- en windprojecten voor in totaal 90 MW aan groene stroom gaan niet door. "Het vertrouwen bij de marktsector is echt wel weg", reageert Teun Bokhoven, voorzitter van de DE (duurzame energie) koepel op het nieuws. De belangenbehartiger voor energieopwekkers uit wind, zon, water en biomassa ziet het somber in. Bokhoven: "eerst gaf het kabinet al de nekslag aan de PV sector. Die is grotendeels naar het buitenland gevlucht. Met medeneming van zo'n 1500 banen, hoogwaardige kennis en expertise. Toen de EPR werd afgeschaft, hebben we nog even getoetst of we een rechtszaak zouden startenWegens de uiterst complexe materie was de slagingskans echter klein." De uitslag van het debat had Bokhoven overigens wel verwacht: enkel schadeloosstelling, de lijn die VNO-NCW ook voorstelde (roddels doen de ronde dat de werkgeversorganisatie met de afschaffing van de MEP akkoord is gegaan in ruil voor lagere vennootschapbelasting). Wijn biedt trouwens uitsluitend een schadeloosstelling aan voor de kosten voor het indienen. Over een overgangsregeling voor de komende tien jaar, zo bleek gisteren op de live uitzending via internet, wilde de minister nadrukkelijk niet praten. "Dit is een schaamlapje voor het bloeden", zegt Bokhoven. "En het neemt de oorzaak van de breuk niet weg. Terwijl andere landen - denk aan Duitsland -langlopende termijnen vaststellen en hun programma consequent uitvoeren, zwabberen we hier maar wat aan. Het ontbreekt aan geld en vooral aan politieke wil duurzame energie structureel op de agenda te zetten." Juristen vragen zich ondertussen wel af of Wijn ook wettelijk bezig is. Kan de minister op z'n bestuurlijke aansprakelijkheid worden gewezen? Had Economische Zaken, op basis van de Elektriciteitswet van 1998, niet tijdig de afschaffing moeten aankondigen? En vooral: was een bemindsman wel gerechtigd om zulke controversiële stappen te ondernemen? Tijdens Kamervragen antwoordde Wijn laconiek dat hij bevoegd is regels te wijzigen omdat hij ook bevoegd is deze in te stellen. Bovendien heeft het demissionair kabinet afgesproken geen besluiten te nemen die van grote invloed zijn op de uitgaven van de volgende jaren. Of dat laatste het geval is, zal nog moeten blijken. Als het aan de linkse oppositie en de SGP ligt, wordt het onderwerp plenair in de Kamer behandeld. Pikant detail, zo berichtte de website van Energeia: door bevriezing van de MEP komt 'de stad van de zon', het prestigieuze zonne-energieproject van 5 MW aan de rand van Heerhugowaard, in zwaar weer. En het was dezelfde Wijn die in mei 2002, als gewoon Kamerlid, kritische vragen aan toenmalig minister Annemarie Jorritsma stelde waarbij hij pleitte voor meer subsidiezekerheid. Als minister trekt hij er nu de stekker uit. P+ webtip: Bevoegdheid stopzetting MEP