Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
03 september 2006

Bouw luidt noodklok: Nederland verkrot

Hoe kan dat nou, een nieuwe Vinex-woning tot krot verklaren? Verlind (1959) legt het in de nieuwe P+ uit. Verkrotting heeft voor een groot deel te maken met de overheid, die net iets te voortvarend het vingertje hief. Ook al is het beeld dat gemeenten altijd maar weer het slachtoffer zijn van projectontwikkelaars, Verlind wil dat idee nuanceren: "Verkrotting van nieuwbouwwijken is te herleiden tot het te ver doorschieten van de taakopvatting van de overheid. Twintig jaar terug zagen we de opkomst van duurzaam bouwen. Dat is een voorloper geweest in het duurzaamheidsdenken. Van die voorsprong hebben we nu last, want in die eco-stroming ontbrak een integrale visie. Het ging over details. Overheden gingen daarin mee. Zo werden verboden op verboden gestapeld. Geen gebruik van zink, want dat zou onder invloed van zure regen uitlogen. Geen PVC, vanwege de verboden chloriden. Wel FSC-hout, zonder te beseffen dat dit geen kwaliteitslabel is als er ook geen controle en toetsing is. In combinatie met de verkeerde verf, was het kozijn al bij de oplevering aan het rotten. Bouwers en projectontwikkelaars kregen zoveel regeltjes opgelegd, dat ze begonnen te bezuinigen op onderdelen waar geen regels op zaten."
Verlind noemt in P+ de eerste Vinex-wijken nu al rijp voor renovatie: "De bewoners kregen woningen met vaak kwalitatief slechte materialen aangeboden, zoals een slecht sluitende voordeur. De warmte vloog weg. De mensen misten bovendien het veiligheidsgevoel, dat je graag hebt, in je eigen huis. En konden hun tv welgeteld op één plek in de woonkamer kwijt. Dat gold ook voor de tafel in hun eetkamer. Dat gebrek aan vrije keuze is een beperking van je woongenot. Het is dan ook niet gek, dat de doorstroom in de Vinex-wijken die gebouwd werden tot '96 - '97 veel te groot is. Sindsdien is het beter geworden. Er is gelukkig wel geleerd. Het inzicht breekt door dat een duurzame woning in de eerste plaats een kwaliteitswoning is. Een huis waar bewoners zich goed voelen. Dat moet! Je zit 70 procent van je leven in een huis. Zeker in een land met een klimaat als Nederland."
Op de hernieuwde Viba Expo in Den Bosch wil Verlind vanaf 5 oktober oplossingen aanbieden. Het kernwoord is: een integrale aanpak. Verlind: "Ik ben een drs. en dat wordt in de bouwwereld vol irs. en ings. niet als een voordeel ervaren. De techniek heeft altijd angst voor de factor mens in het gebouw. Die heeft ze namelijk niet onder controle. De mens zet een raam open, wat soms niet de bedoeling is. Techniek kijkt heel diep in het eigen vakgebied, maar heeft vaak niet die helikopterview die nodig is voor het probleem van vandaag. Hoe krijg je al de mensen zo ver, die in al die huizen wonen die dringend vernieuwd moeten worden, om daar enthousiast aan mee te werken? Bouwers zetten liever nieuwbouw neer, want dan heb je een leeg terrein zonder rondlopende mensen. Maar wil Nederland gigantisch op energie gaan bezuinigen, dan moet je de bestaande woningvoorraad drastisch gaan aanpakken." Verlind heeft de hulp van een nieuw kabinet hierbij hard nodig.
P+ Webtip: P+ Bouwtrends