Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
26 september 2006

Herintroductie gaspenning met Telmi van Eneco

Het briljante van de Telmi is dat je het moet vullen met een som geld, dat gelijk staat aan een energietegoed. Je ziet op de meter dus een bedrag staan, van bijvoorbeeld 100 euro. Dat is een stuk plezieriger dan een meter met kilowatturen. Niemand gaat dat omrekenen. Je hebt eigenlijk geen idee wat je verstookt. Op het digitale kastje zie je nu wel hoe het bedrag omlaag gaat wanneer je de wasdroger aanzet. Laat de zoon des huizes zijn computer weer eens aanstaan in zijn kamer? Het resultaat is overduidelijk.
Het bijzondere is dat de eerste proef met deze Telmi is uitgevoerd in samenwerking met de Kredietbank van Rotterdam. Daar komen mensen met schulden terecht. Sociale Zaken helpt deze klanten met de schuldsanering. Daar vindt je de armoede van Nederland. De jaarlijkse naheffing op de energierekening is voor deze groep mensen een ramp. Ineens tientallen euro‚s extra bijbetalen. Dat lijkt niks, maar het is voor deze mensen meer dan het verschil tussen een toetje met Kerstmis of niet.
Directeur Ron van den Bosch en zijn medewerker Erik Timmerman lieten de proef goed onderzoeken. Waren hun klanten tevreden? Negentig klanten deden mee. En blij waren ze zeker! Ze wisten nu precies hoeveel geld ze aan energie kwijt waren. Een naheffing kregen ze niet meer. En dat is goud waard, voor een kwetsbare groep als mensen met schulden. Zelfs waren er geen klachten over het feit dat ze ver in de stad moesten reizen om op een van de twee oplaadpunten hun tegoed bij te vullen, voordat ze in het weekend zonder stroom zouden zitten.
Eneco en het gemeentebestuur Rotterdam denken er over om de Telmi de komende jaren aan de hele stad aan te bieden. En dat op basis van een commercieel marktonderzoek dat eerst onder de armsten van de stad werd gedaan. Dat zie je eigenlijk nooit. Ook zie je zelden of nooit een onderzoek waarbij het verband tussen armoede en klimaatbeleid zo duidelijk werd bewezen. De mensen in de schuldsanering verstookten door de Telmi minder energie. En zorgden dus voor minder CO2-uitstoot. De klimaatcampagne HIER is begonnen bij de armsten van Nederland. Wie had dat ooit durven te voorspellen?
P+ Webtip: Telmi van Eneco