Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
04 oktober 2006

Bouwend Nederland: fonds voor energiebesparing huizenbezitters

Gaat het in de komende regeringsperiode alleen maar over de hypotheekaftrek? Die indruk krijg je, nu de verkiezingsprogramma's uit zijn. Maar in de bouw en ruimtelijke ordening spelen veel urgentere kwesties.De sector ligt wakker over de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Dat geldt ook voor oud-bewindslieden als Elco Brinkman en Ed Nijpels.
Ook de oud-minister van VROM is een voorstander van het ontwerpen van aantrekkelijke financiële constructies. Hij zegt in P+ Bouwtrends: "Het gaat mij aan het hart dat de aandacht voor energiebesparing in bestaande bouw achterblijft. Daar zijn nog grote sprongen te maken. Uit cijfers van Milieu Centraal blijkt dat 40 procent van de huishoudens geen HR-ketel heeft, 30 procent geen dakisolatie, 60 procent geen vloerisolatie, 45 procent geen gevelisolatie en 20 procent geen dubbel glas. Een kabinet zou hier gericht beleid op kunnen voeren. Zo'n energiebesparingsbeleid zal zeker maatschappelijk draagvlak krijgen, omdat veel huishoudens worstelen met hun energierekening. Het blijkt dat het doen van investeringen soms een drempel is. Aantrekkelijke financiële constructies kunnen deze drempel verlagen."
De twee oud-bewindslieden kunnen op steun rekenen van de Vereniging Eigen Huis. Marlies Pernot zegt in P+ Bouwtrends: "Met name bij oudere, vooroorlogse woningen is nog veel winst te behalen. Probleem is dat de investeringen de draagkracht van de eigenaren vaak te boven gaan. Als de overheid met gerichte subsidiecampagnes mensen weer stimuleert hun huis duurzaam te verbeteren, zal je zien dat het resultaat veel groter is dan wanneer de volgende slappe folder in de bus valt."
P+ Webtip: P+ Bouwtrends (PDF)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier