Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
24 oktober 2006

Wereldbank berekent kostprijs neerhalen regenwoud

Kenneth Chomitz gaf zijn berekeningen aan Reuters door. Dit persbureau volgt nauwgezet het plan van de Britse minister van Milieu om grote stukken Amazonewoud te kopen. Het was te verwachten dat Brazilië daar niet juichend op reageerde. "Waarom moeten wij ons land verkopen aan landen die de oorzaak van de vervuiling zijn?" Daar kwam de trotse reactie op neer. Brazilië heeft liever een nationaal beschermingsplan. Maar de discussie krijgt een vervolg, want er komt volgende maand een nieuwe wereldtop in Kenia aan.
In dat licht moet de rekensom van de Wereldbank worden gezien. Ook dit instituut is er van overtuigd dat het neerhalen van tropische bossen de oorspronkelijke bevolking armer maakt, de soortenrijkdom op aarde doet verminderen. En: nog eens een extra uitstoot aan CO2 veroorzaakt. Een hectare neergehaald tropenbos stoot 500 ton aan kooldioxide in de atmosfeer uit, volgens de Wereldbank. Want: de bomen worden verbrand en rotten weg. Daardoor komen de opgeslagen broeikasgassen vrij. Die hectare land is vervolgens 300 dollar waard. Tegelijkertijd kost het wegzetten van een ton CO2 in de Europese CO2-handel op dit moment 15 euro per ton.
Chomitz: "Dat betekent dat Europeanen ongeveer 7.500 tot 8.000 dollar betalen ter compensatie voor de uitstoot van dezelfde hoeveelheid CO2 die de boer ook in de atmosfeer brengt. In andere woorden: de boer vernietigd een waarde van 7.500 dollar om een bezit te verkrijgen van 300 dollar..."
De oplossing? Chomitz: "Zou het niet geweldig zijn als we die boer en dat concern aan dezelfde tafel zetten en vragen of ze tot een deal kunnen komen waarbij ze het verschil delen, zodat ze allebei beter af zijn?"
Het zou geen slecht idee zijn als de Wereldbank zelf ook aan die tafel aanschoof. Er zijn inmiddels compensatieprogramma's en internationale protocollen voor bedrijven en organisaties die bomen planten, maar er is geen enkel protocol dat de CO2-waarde van bestaande bossen taxeert. Dat is heel raar. Het heeft er ook mee te maken dat de milieubeweging de wereld jarenlang leerde dat het regenwoud "de longen van de wereld zijn". Nu hoor je dat nooit meer. Bekend is geworden dat een volwassen regenwoud nauwelijks meer nieuwe CO2-opneemt. Tegelijkertijd is echter ook bewezen dat het vernietigen van regenwoud twee keer zoveel CO2-uitstoot veroorzaakt dan de hele autovloot van deze wereld. Want de Amazone heeft duizenden jaren aan natuurlijke CO2-uitstoot opgeslagen. Wie dat heeft berekend? Dezelfde Chomitz van de Wereldbank.Hij hamert al ruim vijf jaar op de noodzaak om andersoortige rekensommen te gaan maken.
P+ Webtip: Rapportage van Chomitz