Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
31 oktober 2006

TNT burgert migranten als postbode in

TNT Post presenteert zich als één van de pioniers op het gebied van duale trajecten. Het bedrijf was in 2001 het eerste Nederlandse bedrijf dat medewerkers van allochtone afkomst een arbeidscontract met een inburgeringscursus aanbood. De cursus 'Taal op de werkvloer' is vorig jaar opgezet in samenwerking met de gemeente Amsterdam en het ministerie van Justitie. De inhoud is gekoppeld aan de nieuwe Wet Inburgering, die waarschijnlijk in januari 2007 ingaat.
Iemand die nauw bij de opzet betrokken is, is Mohamed el Achkar, change manager diversity bij TNT Post. "We geven al heel lang Nederlandse taalcursussen aan onze medewerkers", zegt El Achkar. "Tien jaar geleden hadden we Taalwerk. Later begonnen we een inburgeringstraject voor nieuwe postbodes en medewerkers in het sorteercentrum. Vorig jaar zijn we een pilot gestart met 'Taal op de Werkvloer' in Amsterdam. Nu zijn we aan het kijken of we het kunnen uitrollen.
TNT Post heeft zo'n 10 procent allochtonen in dienst, afkomstig van meer dan vijftig nationaliteiten. In het sorteercentrum brieven in Amsterdam ligt dit percentage zelfs op 35 procent. "We hebben dus een interculturele werkvloer", zegt El Achkar. "Taal is heel belangrijk voor de prestaties op het werk. Beter communiceren is dus ook in ons belang. Daarnaast nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door een bijdrage te leveren aan de beheersing van de Nederlandse taal. Dat is zeker ook een verantwoordelijkheid van de overheid. Maar wij hebben veel mensen in dienst en daarvoor zijn wij verantwoordelijk. We ontwikkelen speciaal beleid voor de plekken waar het knelt."
De cursus richt zich alleen op oudkomers, omdat nieuwkomers inmiddels de taal moeten hebben geleerd in het land van herkomst. "Ons traject is gericht op de huidige medewerkers", zegt Mohamed el Achkar. "Mocht Nederlandse taalles nodig zijn, dan bieden we een cursus aan. Na de evaluatie van de pilot gaan we verder kijken. Afspraken met alle Nederlandse gemeenten is vrij omslachtig, omdat ieder een eigen beleid heeft. Dat kost veel tijd en energie. Ik wil het liefst iets landelijks opzetten, maar samenwerking sluit ik niet uit."
Een rondgang langs de (regionale) dagbladconcerns Wegener, NDC/VBK en PCM leert dat daar niet of nauwelijks speciaal beleid bestaat rondom allochtone bezorgers die nog moeten inburgeren. "Bij het werven van bezorgers maken wij geen onderscheid tussen ras, geloof of nationaliteit", zegt Holga Bakker, woordvoerder van NCC/VBK, die Noord-Nederlandse dagbladen uitgeeft. "We voeren geen speciaal beleid om allochtonen met voorrang aan te nemen."
In Den Haag en Amsterdam was een distributeur van ongeadresseerde post al wel een eind op weg. Het bedrijf heette Kango de Bezorgers, dat tot januari van dit jaar zelfstandig functioneerde, maar inmiddels is overgenomen door Interlanden, een dochter van Deutsche Post. "Bij Kango werkten zo'n 150 mensen, waarvan twintig nieuwkomers", vertelt Johan van den Ende, voormalig directeur van Kango en nu projectleider bij Interlanden. "We hadden het beleid: nieuwkomers die willen integreren in de maatschappij zijn welkom. Integreren gaat gemakkelijker via een baan als Hopper, zoals we de huis-aan-huisbezorger noemen." Maar het niet-Nederlands spreken leverde toch foputen op. "In de praktijk bleven communicatiestoornissen een rol spelen, waardoor er fouten gemaakt werden. Bijvoorbeeld: er werden gebieden twee keer gelopen of juist helemaal niet. Afspraken over tijdstippen liepen mis."
P+ Webtip: TNT integreert (PDF)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier