Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
03 november 2006

Hoogleraar Hummels presenteert denkvoedsel

Hummels was al eerder hoogleraar, aan Nyenrode University. Hij deed daar vooral studie naar de onwil bij grote beleggers om een flink pakket aan duurzame aandelen in te slaan. Tot grote ergernis van Hummels, die zo praktisch was dat hij er ook nog een baan bij deed bij de ING Bank. Op die manier zorgde hij ervoor dat die bank een duurzaam beleggingsbeleid invoerde. Die combinatie van doceren en de praktijk zet hij nu voort bij de Universiteit Maastricht en als directeur commercie bij SNS Reaal Asset Management.
Wat wil hij met zijn kookboek "Cooking the Books" bereiken? Het moet volgens Hummels een bijdrage leveren aan "de volgehouden discussie over maatschappelijke effecten van het bedrijfsleven en de financiële wereld. Daartoe bieden wij "food for thought", met name voor managers en beleggers die niet elke dag stil staan bij de sociale, ethische, maatschappelijke en milieuagenda van onze tijd. Dit denkvoedsel koppelen wij vervolgens aan recepten. De gedachte achter het boek is de deelnemers tijdens een kookworkshop, een lunch of een diner aan te zetten tot een goed gesprek. Dat dient volgens de Franse denker Michel Onfray niet alleen een praktisch doel, maar ook een moreel doel. Onfray wijst daarbij op de Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant, die iedere dag enkele gasten uitnodigde om samen de maaltijd te gebruiken. De als gematigd bekend staande Kant bracht met zijn gasten een groot deel van de middag al tafelend door en besprak daarbij allerlei publieke zaken. Kant koos bewust voor een gezamenlijk diner omdat dit "tendeert naar een moreel doel, te weten: het voor langere tijd verenigen van veel mensen met het oog op een wederzijdse communicatie" "
En dat werkt Hummels dus bijvoorbeeld uit met een sober recept om een runderribstuk van een kilo in de grillpan te doen. En het dan eens over obesitas te hebben. "Wie obees is doet er verstandig aan niet te dicht bij de koekjespot te gaan zitten, na te denken over wat hij eet, gezonde voedingsstoffen te eten en veel te sporten. Maar hoe maak je dat duidelijk aan een volk dat voor meer dan de helft plus 1 leidt aan een vorm van eetverslaving?"
Hij vervolgt: "Meer dan 50 procent van de bevolking in tien OESO-landen kampt met overgewicht of obesitas, aldus de organisatie. Het gaat daarbij niet alleen om hoogontwikkelde landen zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië, maar ook om landen zoals Mexico, Tjechië, Slowakije, Hongarije en Griekenland. In de Verenigde Staten lijkt de situatie alarmerend. Maar liefst 31 procent van de bevolking lijdt aan obesitas. Tegelijkertijd leiden ontwikkelingslanden aan een vorm van anorexia. Op de keper beschouwd worden deze landen wel gevoed met buitenlandse investeringen, maar uiteindelijk dragen de financiële injecties maar mondjesmaat bij aan de ontwikkeling van een gezond en sterk economisch stelsel. Problemen als corruptie, fraude, kinderarbeid, mensenrechtenschendingen en slechte arbeidsomstandigheden, zijn aan de orde van de dag en doen afbreuk aan de gezondheid van de economie."
We gaan aanstaande maandag met Hummels een heel bijzondere Kerstmaaltijd bereiden, met "vergeten groenten". In de komende P+ leest u wat voor verhalen daarbij bij hem naar boven komen.

P+ Webtip: Een van de recepten van Hummels