Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
25 november 2006

Kans voor Balkenende op duurzaam leiderschap

De Zwitserse Anastasia Kellermann woont alweer een tijdje in Nederland. Ze ontpopt zich als een onvermoeibare pleitbezorger voor duurzaam ondernemen. Voor haar boek "The S-factor" sprak ze met tal van CEO's. Haar advies aan Balkenende is een vertaling daarvan naar overheidsbeleid.
We citeren: "Het voornemen van het kabinet Balkenende II om in een onderraad van de ministerraad het duurzaamheidsgehalte van het kabinetsbeleid in den brede periodiek te bespreken is op zich positief. Een duurzaamheidstoets van het integrale beleid achteraf is een welkome en noodzakelijke check. Van een echt duurzaamheid beleid kan echter pas sprake zijn als duurzaamheid een factor is bij de voorbereiding van alle beleid. Dat betekent dat op niveaus diep in de departementen duurzaamheid al meegenomen wordt bij de beleidsoverwegingen en beleidsplannen. Dat vraagt om verankering van duurzaamheid in de processen en in de minset van ambtenaren.
Bij de analyse van de implementatie van duurzaamheid in bedrijven komt een min of meer vast patroon naar voren met herkenbare elementen. Dit herkenbaar patroon heeft geleid tot mijn 7-stappenplan voor de implementatie van duurzaamheid in organisaties. Het 7-stappenplan werkt niet alleen voor bedrijven, maar voor elke organisatie en op elke schaal.
Verduurzamen van de overheid begint met het verduurzamen van haar onderdelen. Het ontwerp voor een nationale visie op duurzaamheid zal een synthese zijn tussen de visies van de diverse departementen. Het gaat in een duurzaam Nederland uiteindelijk om een integraal beleid vanuit de overheid als geheel.
Het verankeren van duurzaamheid bij de overheid vraagt om het doen van dezelfde stappen, die ook in het bedrijfsleven worden gezet. Hoewel de 7 stappen op den duur allemaal gezet moeten worden, is er niet per se een dwingende volgorde. De verschillende stappen versterken elkaar, lokken elkaar uit en beïnvloeden elkaar. Elke stap zal dan ook meerdere keren gezet kunnen worden. De implementatie van duurzaamheid in de departementen en overheidsdiensten zie ik verlopen langs de volgende stappen:
Stap 1 Formuleer een integrale visie op duurzaamheid.
Stap 2 Bepaal de positie van het eigen onderdeel met betrekking tot duurzaamheid (Sustainability Inquiry).
Stap 3 Ontwikkel Duurzaam Leiderschap.
Stap 4 Schep ruimte voor Persoonlijk Creatief Ondernemerschap en ontwikkel dit.
Stap 5 Vorm een Team of Change Agents.
Stap 6 Ga Sustainability Joint AdVentures aan.
Stap 7 Verduurzaam de Kernactiviteiten.
P+ Webtip 1: Advies Anastasia Kellermann
P+ Webtip 2: Sustainability-unlimited