Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
28 november 2006

Database verzamelt alle MVO-scripties

Waarom deze database? Jonker tegen P+: "Omdat er sprake is van kapitaalvernietiging. Je schrijft je scriptie, je studeert er op af en dan verdwijnt al die moeite en denkkracht in het cilindrisch archief. Terwijl er zoveel anderen plezier en profijt van kunnen hebben."
Hoeveel scripties verwacht je per jaar? Jonker: "Tientallen. En ik hoop dat al diegenen die ooit een scriptie schreven met MVO als onderwerp met terugwerkende kracht hun werk ook even uploaden. Alle organisatoren van de verschillende MVO-scriptieprijzen wijzen de insturende studenten op de mogelijkheid om hun werk blijvend ter beschikking te stellen. Dat is ook leuk. Op de website kun je dan de scriptie van de winnaars van de Nashuatec of NBN/Rabobank-prijs raadplegen. Maar ook een scriptie van een student in een specifiek vakgebied als duurzaam design, duurzame tropische bosbouw, duurzaam beleggen, communicatiemanagement. Het scala wordt heel breed. De zoekmachine helpt om van de database een goed bruikbaar nationaal platform te maken. "
Waarom alleen voor het Nederlands/Vlaamse taalgebied, wanneer al zoveel scripties in het Engels worden geschreven? Jonker: "Die komt er ook aan. As soon as possible. Dan hoop ik honderden scripties per jaar te oogsten. De naam is er al: www.csronline.org. Daar staat voorlopig alleen een illustratie op."
P+ Webtip: Database MVO-scripties