Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
29 november 2006

Vista van Microsoft bespaart 50 euro energiekosten

Treehugger signaleert drie fouten, onder meer in de slaapstand. "De "sleep mode" kan heel veel energie besparen. Dat is een goed idee, vooral voor laptops. Studies hebben uitgewezen dat gebruikers een grote hekel hebben aan het volledig uitzetten van hun draagbare computer, omdat de opstarttijden zo lang zijn. Het probleem met XP is echter dat tal van programma's deze slaapstand uitschakelden, bijvoorbeeld de anti-virusbewaking. Het gevolg: ontelbare lege batterijen wanneer de computergebruiker zijn machine nodig had. En desktopmachines die al helemaal nooit in de slaapstand kwamen." Zoals bekend zijn vooral de programma's van Microsoft het mikpunt van de makers van virussen. Wie onbeschermd het web opgaat, kan ernstige problemen verwachten.
Een ander probleem volgens Treehugger betreft de keuze van systeemmanagers die complete netwerken voor bedrijven beheren. Het zou te verwarrend zijn of zelfs te moeilijk om centraal de "power saving functions" voor alle werkstations te regelen. Daarom wordt die beslissing aan individuele gebruikers overgelaten. "Het resultaat: miljoenen computers staan 24 uur per dag te draaien, zelfs in het weekend, zonder gebruik te maken van de bezuinigingsstand."
Treehugger stelt afsluitend vast: "Vista belooft deze problemen op te lossen en daardoor de wereld heel veel geld en energie te besparen. Maar die hoeveelheid kapitaal en CO2-uitstoot is even groot als wat de afgelopen jaren al verspild is." Om welke hoeveelheden zou het gaan? De bezuinigingsfuncties in Vista kunnen grofweg 5 miljard dollar aan energiekosten besparen en 45 miljoen ton aan onnodige CO2-uitstoot, volgens een schatting.

P+ Webtip: Treehugger over Vista