Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
04 december 2006

NS haalt nu doelstelling lagere CO2-uitstoot al

De sector verkeer en vervoer in Nederland draagt voor ongeveer een vijfde deel bij aan de uitstoot van CO2. Het is bovendien een van de sectoren met de snelst groeiende emissies. Daarmee draagt de sector in aanzienlijke mate bij aan de problematiek van klimaatsverandering.
In 1999 heeft NS een Meerjarenafspraak (MJA) gemaakt met het ministerie van Economische Zaken over het verbeteren van de energie-efficiency. Afgesproken werd dat NS in 2010 11% energie-efficiënter zou werken. Anno 2006 is NS deze doelstelling al voorbij gestreefd. Door deze verbeterde energie-efficiency is de afgelopen acht jaar een uitstoot van 1000 kiloton CO2-emissies vermeden. Daarmee is NS een van de meest succesvolle MJA-bedrijven op het gebied van CO2-emissiereductie in Nederland. Dat blijkt uit berekeningen van SenterNovem, dat de Meerjarenafspraken tussen overheid en bedrijfsleven op energiegebied begeleidt.
De komende jaren wil NS haar inspanningen op het gebied van het tegengaan van klimaatsverandering verder intensiveren. In de eerste plaats door de implementatie van nieuwe, innovatieve technieken in het materieel en het trainen van machinisten in energiezuinig rijden. Daarnaast onderzoekt NS de mogelijkheden om het huidige aandeel van 5% groene stroom - waarmee NS tot de tien grootste afnemers van groene stroom behoort - uit te breiden. En verder wil NS de dienstverlening aan de zakelijke markt uitbreiden, om het aandeel van de trein in dat segment te verhogen. Ook dat levert winst op voor het klimaat: de CO2-emissie per reizigerskilometer van de trein is minder dan de helft dan die van de auto. Dat stelt ook het Centraal Bureau voor de Statistiek.
P+ Webtip: CBS over milieubelasting treinreiziger