Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
13 december 2006

Groene stroom voor elk lid Protestantse kerk

De kerkelijke organisaties gaan dwars tegen de trend in door in zee te gaan met de energieleverancier Greenchoice. "Die biedt als enige leverancier in Nederland 100 procent duurzame energie met het Milieukeurmerk van de Stichting Milieukeur. Het bedrijf doneert 0,25 eurocent per kWh (kilowattuur) van elk huishouden aan een klimaatplan van ICCO en Kerkinactie'', aldus de zegsman. Het plan voorziet erin dat de opbrengst wordt gestoken in duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden.
Woensdag presenteren de twee ontwikkelingsorganisaties hun klimaatplan in Den Haag. "Het plan roept op om energiebewust te leven. Het klimaat verandert. De poolkappen smelten, rivieren treden uit hun bedding, het aantal cyclonen is nog nooit zo groot geweest en de herfst nog nooit zo warm. Steeds meer mensen maken zich zorgen over de gevolgen. Het water staat ons tot aan de lippen.'' De komende vier maanden worden in totaal 200.000 leden van Kerkinactie schriftelijk benaderd met het verzoek over te stappen op groene stroom en gas en daarna de leden van de Protestantse Kerk.
Deze brief is het eerste resultaat van een bundeling van krachten binnen de protestantse kerk. Kerkinactie en ICCO brengen op 1 januari al hun buitenlandactiviteiten onder in één uitvoeringsorganisatie. Naast schaalvoordelen betekent de samenwerking voor Kerkinactie extra financiële armslag, meer expertise rond ontwikkelingswerk en een verbreding van haar netwerk. Voordeel voor ICCO is een sterkere verankering van het ontwikkelingswerk in de achterban van de Protestantse Kerk in Nederland. Jack van Ham, directeur van ICCO, sprak dan ook van een ommekeer. "De samenwerking van ICCO met de Protestantse Kerk en een aantal andere christelijke organisaties betekent dat er een einde is gekomen aan de versnippering van het protestants-christelijk ontwikkelingswerk. De inspiratie om tot nauwe samenwerking te komen heeft het duidelijk gewonnen."

P+ webtip 1: Samenwerking ICCO en Kerkinactie