Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
04 januari 2007

'Soil & More' doet met compost naam eer aan

Al geruime tijd werken biologische telers, begeleid door experts vanuit Eosta, aan verbetering van de bodemvruchtbaarheid via het gebruik van stabiele humuscompost. Deze speciale compost is begin vorige eeuw ontwikkeld door Ehrenfried Pfeiffer, naast Rudolf Steiner één van de grondleggers van de biologisch-dynamische landbouw. "Er wordt nog steeds een hoop 'shit' onder de naam 'compost' verkocht. We brengen een compost op de markt die, dankzij het gebruik van preparaten en starters, niet in zes maanden maar in zes weken stabiel en van een uitstekende kwaliteit is", licht Engelsman toe. Na een eerste toepassing voor de stad New York is het snel met humuscompost gegaan. Van China en India tot Mexico, Egypte en Zuid-Afrika wordt de compost in toenemende mate door biologische boeren gebruikt. In dat laatste land begeleid 'Soil & More' nu een coöperatie die de grootste hoop humuscompost ter wereld zal neerleggen. "Met maar liefst vijftien hectare wordt dat binnen twee jaar groter dan een gemiddeld landbouwbedrijf in Nederland", aldus de Eosta directeur. Maar wat zijn nu de voordelen van compost? Het voorbeeld uit de Sundays River Valley, een rivierdelta waar 40 procent van alle Zuidafrikaanse citrustelers zit, spreekt boekdelen. "De afgelopen zestig jaar is de bodem aldaar verarmd door het gebruik van kustmest. Ook is de rivier dichtgeslibt waardoor nauwelijks irrigatie en drinkwaterwinning mogelijk is", vertelt Engelsman. Hij gaat in één adem door. "De Wereldbank wilde in het kader van het 'Working for Water' programma het gedregde, gekapte materiaal langs en uit de rivier met herbicides verdelgen. Wij hebben onmiddellijk gezegd: niet doen. We maken er compost van en leveren dat de telers. Dat verbetert de bodemstructuur en -vruchtbaarheid, stopt de nitraatuitspoeling door kunstmest, zorgt voor werkgelegenheid en maakt de beschikbaarheid van drinkwater en irrigatie weer mogelijk. De Zuidafrikaanse regering en de Wereldbank gingen akkoord." Die waardevermeerdering wil Eosta nu ook voor eigen telers op de emissiehandelsmarkt te gelde maken. Hoewel het plan, op z'n zachtst gezegd, nogal ambitieus is, blijkt de logica erachter ijzersterk. "Met onze compost wordt het rottingsproces - en dus de uitstoot van het broeikasgas methaan - vermeden. Ook vervangen we op grote schaal kunstmest, geproduceerd met behulp van veel fossiele brandstoffen. Tenslotte gaat het organisch stofgehalte en humusgehalte omhoog. Als je dat alles in cijfers omzet, scheelt dat behoorlijk in broeikasgasemissies", besluit hij. P+ webtip: meer met humus