Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
08 januari 2007

Vol gas optrekken verboden bij Canon

Canon's milieuprogramma is al vele jaren gericht op het aansporen van werknemers om het gemeenschappelijke milieubelang centraal te stellen. "Zo kunnen medewerkers alleen kiezen uit minder milieubelastende lease-auto's", zegt Martin Trampe van Canon Nederland. Trampe doelt hiermee op het feit dat medewerkers alleen kunnen kiezen uit lease-auto's met een gelimiteerde kooldioxide-emissie van 180 g/km. Bovendien doet Canon mee aan een experiment om het rijgedrag van medewerkers vanuit milieutechnisch oogpunt te monitoren. Medewerkers die er geen milieubewust rijgedrag op na blijken te houden, worden hier vervolgens door hun werkgever mee geconfronteerd. Trampe zegt hierover: "Als Canon maatschappelijk verantwoord ondernemen ziet als pijler van de bedrijfsvoering, moeten ook de medewerkers hier actief aan bijdragen."
Canon heeft een bedrijfsfilosofie: Kyosei genaamd. Eén van de doelstellingen van Kyosei is om in 2010 de CO2-uitstoot ten opzichte van de netto verkoop te hebben verbeterd met een factor twee ten opzichte van het referentiejaar 2000. Op deze manier probeert Canon een bijdrage te leveren aan het tegengaan van het broeikaseffect, het ontwikkelen van energiezuinige producten, het verminderen van grondstoffengebruik en het elimineren van gevaarlijke stoffen. Wereldwijd voldoet al meer dan 90 procent van de Canon-organisaties aan de internationale normen. De rest zal hier in 2007 eveneens aan voldoen. Wereldwijd werken dan inmiddels bijna driehonderd Canon-vestigingen en 118.000 werknemers met één centraal milieumanagementsysteem.
Canon probeert producten zo klein en zo licht mogelijk te produceren. Ook worden productieprocessen waar nodig aangepast. Zo zijn lopende banden inmiddels vervangen door minder milieubelastende 'cell productie eenheden'. Daarnaast wil Canon zoveel mogelijk produceren in het land waar de producten ook zijn ontwikkeld. Het voordeel hiervan is dat kan worden gecontroleerd of de productie ook inderdaad plaatsvindt op basis van de door Canon vastgestelde normen. Ten slotte zorgt Canon ervoor dat producten als multifunctionals, copiers, printers, faxen en foto- en videoapparatuur zo min mogelijk energie verbruiken.
Martin Trampe over de wereldwijde 'dekking' van het nieuwe certificaat: "De meeste organisaties hanteren per land verschillende ISO14001-certificaten en maken dus gebruik van een lokaal milieumanagementsysteem. Wij geloven echter dat het hebben van een wereldwijd ISO14001-certificaat meer effect zal hebben op milieubesparende maatregelen. Zo weten onze klanten zeker dat Canon-producten tot stand komen met een zo min mogelijke milieubelasting. Verder moeten alle Canon-vestigingen bijdragen aan de realisering van de 'factor twee doelstelling'.
Canons' toewijding aan het milieu blijkt ook uit het feit dat Martin Trampe voorzitter is van het bestuur van de Stichting ICT Milieu. Op deze manier bracht hij maatschappelijk verantwoord ondernemen ook op brancheniveau al meerdere malen onder de aandacht.
P+ webtip: Canon Kyosei