Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
18 januari 2007

Waste Care Systems haalt kantoorafval persoonlijk op

In Nederland komt jaarlijks een kleine miljoen ton kantoor- en bedrijfsafval vrij waarvan het grootste deel op de stortplaats of in de verbrandingsoven belandt. Dat is natuurlijk zonde. Stort leidt tot bodem- en grondwaterverontreiniging, alsmede beslag op de steeds schaarser wordende grond. Verbranding is vanuit milieuoogpunt evenmin aan te bevelen: enerzijds vanwege de luchtvervuiling, anderzijds wegens het vaste residu (slakken, vliegas en rookgasreinigingsresten). Het overheidsbeleid is er dan ook op gericht deze stort en verbranding zoveel mogelijk te voorkomen. Scheiden kantoren en bedrijven deze afvalstromen echter strikt, dan mogen de componenten als grondstoffen voor hergebruik worden gezien. Waste Care Systems, tot oktober 2006 in handen van de familie Roy, heeft daarom een gepatenteerde Recyclingset op de markt gebracht waarmee de werknemer het kantoor- en bedrijfsafval, nog voordat het richting container gaat, direct kan scheiden. De afvalstoffenspecialist, vaak iemand van een sociale werkplaats, komt periodiek persoonlijk langs de vuilnisemmertjes te legen. Op de begane grond slaan hij, zij of hun collega's het afval voor verdere verwerking en transport op. Die handelswijze schept een milieuvriendelijk bedrijfsimago en scheelt in de kosten. Daarnaast biedt het niet of nauwelijks geschoolde mensen de kans om werkervaring op te doen en een respectabele baan te verwerven. "We hebben circa honderd mensen in dienst die eerst aan de onderkant van de arbeidsmarkt - als in de schoonmaak - werkten. Als je, zoals Waste Care Systems, tijd voor begeleiding wilt uittrekken, kunnen we als volwaardige afvalstoffenspecialist verder in ons bedrijf groeien", zegt Manders. Sinds eind 2006 is Waste Care Systems in handen van Ekosmart, een dochter van de Van Gansewinkelgroep. Ondanks de fusie - Ekosmart kende bij het samengaan veertig werknemers terwijl WCS er zestig had - is het sociaal beleid intact gebleven. "We vullen het alleen maar iets anders in. De klanten, vooral gemeenten, willen de afvalwerkzaamheden graag laten invullen door sociaal zwakkeren. Wij leiden hen tot volwaardige specialisten op. Zo plukken zowel het milieu als de werknemer er de vruchten van", besluit Manders. P+ webtip: waste care systems
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier